Vaststelling punten woonomgeving

Kenmerk: CV 13-23001
Datum uitspraak: 5 juni 2014
Rechter: mr. A.W.J. Ros
Instantie: Rechtbank Amsterdam, kant
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Kantonrechter volgt huurcommissie bij vaststelling punten woonomgeving. Huurprijs vastgesteld op € 2,05 minder dan de liberalisatiegrens (verlaging van € 1.000 naar € 678,97 per maand).

Samenvatting

Ondanks de uitvoerige uiteenzetting van de (advocaat van de) verhuurder, stelt de kantonrechter de punten voor de woonomgeving vast conform de uitspraak van de huurcommissie. De rechter overweegt dat de veroudering van het puntenboek op zichzelf geen reden is om meer punten toe te kennen, daar het gaat om de vraag of het voorzieningenniveau in de omgeving van de woonruimte tegenwoordig ingrijpend is gewijzigd ten opzichte van de tijd waarin het puntenboek werd opgesteld. Dat is in dit geval niet gebleken. Voorts heeft de wetgever objectivering beoogt, zodat daarom niet snel moet worden afgeweken van de beoordeling door huurcommissie. Er is geen sprake van strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid omdat de maximaal toegestane huurprijs minimaal afwijkt van de liberalisatiegrens, zoals door de verhuurder betoogd.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON