Verhuiskosten vergoeding, opzegging huurovereenkomst. In ruil voor vergoeding geen servicekosten procedure.

Kenmerk: CV 09-357
Datum uitspraak:
Rechter: E. Pennink
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder wil contract verlengen, huurder wil dit enkel indien de huurprijs verlaagd wordt. Verhuurder gaat hier niet mee akkoord en huurovereenkomst wordt opgezegd, dringend eigen gebruik. Compromis verhuurder betaalt verhuiskostenvergoeding, net als bij de woningbouw en huurder start geen servicekosten procedure en verlaat de woning. Huurder houdt zich aan de overeenkomst verhuurder niet. Huurder eist nu betaling van de verhuurder. Rechter oordeelt dat de overeenkomst door de huurder is na gekomen en veroordeeld de verhuurder dit ook te doen plus en kosten veroordeling.

Samenvatting

Huurders hebben een huurovereenkomst afgesloten voor ‚‚n jaar, met mogelijkheid van verlening van ‚‚n jaar. Op het moment dat het eerste jaar bijna is afgerond stelt de verhuurder voor het contract te verlengen. De huurders hebben contact gehad met het WSWonen en weten dat ze te veel huur betalen. De huurders stellen een huurverlaging voor aan de verhuurder, in reactie hierop stuurt de verhuurder een huuropzegging naar de huurders. De verhuurder heeft de woning zelf nodig en verzoekt de huurders de woning te ontruimen, dringend eigen gebruik.

Er wordt een compromis gesloten, de huurovereenkomst wordt ontbonden. De verhuurder betaalt 5.270, – euro verhuiskosten vergoeding en in ruil daarvoor start de huurder geen servicekostenprocedure. Onder protest gaat de verhuurder hiermee akkoord, er wordt overeengekomen dat de verhuurder bij de ontruiming de verhuiskostenvergoeding 5.270, – euro zal voeldoen.

Inmiddels is de huurder verhuisd en heeft de woning leeg opgeleverd. De verhuurder heeft de verhuiskostenvergoeding niet voldaan. De huurder eisen bij de kantonrechter de betaling van de 5.270, – euro exclusief de rente, gemaakte incassokosten en een veroordeling in de proceskosten.

Verhuurder weert zich hiertegen. Hij stelt dat hij onder druk is gezet door de huurder, de huurders dreigende met procedures die anders gestart zouden worden. Tevens stelt de verhuurder dat de huurder toch al van plan waren om te verhuizen want inmiddels zijn de huurder verhuisd naar Itali‰. Daarom vind de verhuurder de eis van de huurder onterecht.

De rechter oordeelt dat de twee partijen schriftelijk een overeenkomst zijn overeengekomen. De huurder heeft zich aan deze overeenkomst gehouden, lees is verhuist. De verhuurder is reeds in verzuim en heeft het afgesproken bedrag niet overgemaakt aan de huurder. Dat de overeenkomst onder druk/dwang is overeengekomen is niet aannemelijk gemaakt. De huurder had indien gewenst deze procedure op iedere gewenst moment, zonder vooraankondiging, kunnen starten. Hier is nu vanaf gezien.
De rechter beoordeeld dat de overeenkomst op juiste gronden is overeengekomen, de verhuurder zich niet aan deze overeenkomst heeft gehouden en wordt daarom veroordeeld de verhuiskostenvergoeding te betalen inclusie de wettelijke rente vanaf d.d. 12 juni 2009 en veroordeling in de overige gemaakte proceskosten van de huurder.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON