Verhuurder eist ontbinding van de huurovereenkomst, huurder gebruikt de woning niet als hoofdverblijf.

Kenmerk: 1091137 C
Datum uitspraak:
Rechter: D.H. de Witte
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder is werkzaam in Zuidoost Azi‰ en weinig op de gehuurde woning. Verhuurder wil de huurovereenkomst opzeggen en een huurder plaatsen die de woning daadwerkelijk bewoont. Huurder heeft zijn bezwaren, in Azi‰ heeft hij geen vaste woon of verblijf plaats door zijn werk en de werkzaamheden zijn eindig. De rechter oordeelt dat er geen verplichting tot hoofdverblijf in contract is opgenomen en wijst de eis van de verhuurder af. De gronden die zijn aangedragen zijn onvoldoende voor opzegging van de huurovereenkomst.

Samenvatting

Verhuurder eist bij de rechter dat de huurovereenkomst wordt ontbonden en de woning ontruimd. De vraag aan de rechter is om vast te stellen op welk tijdstip dit plaats gaat vinden. De gronden van de verhuurder zijn: opzegging is wegens slecht huurders gedrag en/of dringend eigen gebruik, dit omdat de huurder de woning niet als hoofdverblijf gebruiken en de woning slecht onderhouden wordt / vervuild is.
De verhuurder grond zijn eis op het feit dat de huurder heeft verzocht de post, die aan de huurder is gericht, naar een adres in Maastricht wordt verzonden. Terwijl de woning in Amsterdam gelegen is.

De huurder verweerd zich hier tegen en geeft aan dat hij voor zijn werk veel tijd moet door brengen in Zuidoost Azi‰. Hij is hier reisleider en brengt hier veel tijd door, hierdoor heeft hij in Zuidoost Azi‰ ook geen vaste woon of verblijf plaats. De woning in Amsterdam is de terugval basis indien de huurder niet hoeft te werken.
De post wordt naar Maastricht gestuurd omdat hier familie woonachtig is en de huurder merkte dat er op het aders van de huurwoning post verdween. De woning is niet geheel onbeheerd, zijn broer en de zoon van zijn broer brengen regelmatig een bezoek aan de woning om te controleren of alles nog in orde is.
De verhuurder heeft de huurder ook gevraagd om hij de woning wil ontruimen/verlaten zodat hij de woning aan zijn studerende dochter kan verhuurder. Hier is de huurder niet mee akkoord gegaan een kamer afstaan is wel bespreekbaar.

De rechter onderzoekt voor het beantwoorden van de gestelde vraag/eis of de huurder wel de verplichting heeft de woning als hoofdverblijf te gebruiken. Uit de huurovereenkomst blijkt dit namelijk niet, het wordt niet in het contract genoemd en de algemene voorwaarden zijn nooit aan de huurder overhandig.
De huurder voldoet aan de zorgplicht, de woning wordt regelmatig gecontroleerd en is buiten zijn werkzaamheden op de woning te vinden. Huurder gaat binnenkort ook met pensioen en zal dan de woning permanent bewonen.
De rechter oordeelt dat de eis van de verhuurder wordt afgewezen, de huurder is namelijk niet verplicht de woning als hoofdverblijf te gebruiken (niet overeengekomen). Dat de verhuurder een derde heeft die de woning daadwerkelijk gaat bewonen is onvoldoende voor de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON