Verhuurder eist ontruiming i.v.m. opzegging jaar contract.

Kenmerk: KK 11-236
Datum uitspraak: 31 maart 2011
Rechter: M.P.A.M. Fruytier
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Geen

Opnieuw zoeken:

Kern

Ontruimingeis in kort geding. VH overlegt een vervalste huuropzegging. Ontruiming is afgewezen. Wel moet huurder huurachterstand voldoen en is H veroordeeld in de proceskosten.

Samenvatting

Verhuurder heeft de woning voor een periode van één jaar verhuurd aan huurder. Een maand voor het einde van deze periode vraagt de verhuurder aan huurder of hij een nieuwe overeenkomst wil aangaan. 24 dagen voor het einde van de huurperiode schrijft de verhuurder de huurder dat i.v.m. persoonlijk omstandigheden de verhuurder de woonruimte zelf nodig heeft en zegt de huur op per einde periode van jaar termijn.
Huurder geeft aan hier niet meer akkoord te gaan en de te korte opzeg termijn niet te aanvaarden.
De verhuurder komt dan met een vaststellingsovereenkomst de huurder de woning zal verlaten. Hierop stuurt de huurder een voorstel huurverlaging van 615,- euro naar 448,72 euro kale huur per maand.

Verhuurder eist nu ontruiming van de woning per einde originele jaar overeenkomst. En de betaling van 2000,- euro i.v.m. achterstand huurbetaling.

Huurder verweert zich hier tegen. Huurder heeft altijd per e-mail contact gehad met de verhuurder nu komt de verhuurder met een vaststellingsovereenkomst die op brief is gesteld. De tekening van de brief klopt niet omdat de huurder deze overeenkomt nooit heeft ondertekend. De huurder heeft inmiddels de 2000,- euro huurachterstand voldaan aan de verhuurder en overlegt hiervoor een bewijsstuk.

De recht oordeelt dat de betastingseis van de verhuurder met 2000,- wordt verminderd en dat de ontruiming van de woning wordt afgewezen. Aangezien de vaststellingsovereenkomst wordt betwist kan in dit kortgeding geen diepgaand onderzoek worden gedaan naar deze opzeggingsbrief.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON