Verhuurder gaat in beroep ivm toetsing van de aanvangshuurprijs.

Kenmerk: 3579161 KK EXPL 14-1758
Datum uitspraak: 19 december 2014
Rechter: F.J. Verhoeven-van de Poe
Instantie: sector kanton
Winnaar: schiking

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder is het niet eens met uitspraak Huco zkn 2014-002810 (7:249) en heeft brief naar huurder en huco gestuurd waarin hij aanstuurt op niet bevoegdheid van de Huco en niet ontvankelijkheid van de huurder, gezien het contract volgens hem naar zijn aard van korte duur is. Advocaat zet huurders in de brief onder druk om de procedures stop te zetten. Besluit Commissie EBF d.d. 16/12/2014 verhoging naar € 1692. De zaak wordt verloren omdat verhuurder kan aantonen dat hij inderdaad de woning nodig heeft, dat zijn samenwonen tijdelijk was en dat hij met de sterk verlaagde all-in huur zijn hypotheek niet meer kan betalen en de woning dan moet verkopen waardoor huurders ook op straat komen te staan vanwege het hypotheekbeding. Hoewel de zaak niet geheel kansloos geweest was in beroep besluiten huurder en advocaat dat het te complex is. Voor de afloop van de zaak is een schikking getroffen: huurders krijgen hun borg terug en de proceskostenveroordeling wordt niet geïnd.

Samenvatting

De voornaamste discussie in deze zaak ging om de vraag of er sprake was van een huurcontract dat naar zijn aard van korte duur was. De verhuurder was een particulier.
Hij heeft zich op het standpunt gesteld dat hij voor proef ging samenwonen bij zijn nieuwe vriendin. In verband daarmee heeft hij zijn eigen woning tijdelijk onderverhuurd.
Gaandeweg de zitting werd eigenlijk wel duidelijk dat de betreffende verhuurder wel degelijk die intentie gehad heeft. Järvinen valt verder niets te verwijten want de verhuurder had het niet goed met hem gecommuniceerd. Ook het huurcontract was niet goed opgesteld.
Tijdens de zitting bleek dat er diverse aanwijzingen waren dat de verhuurder inderdaad toch de bedoeling van naar zijn aard van korte duur heeft gehad.

Een belangrijk voorbeeld:
de woning kostte hem maandelijks € 1.350,- aan hypotheek en andere kosten, terwijl hij bij Järvinen maar € 1.250,- in rekening had gebracht. De verhuurder verdiende niets aan de woning en moest er geld bijleggen.

In deze zaak speelde bovendien dat huurder een huurverlaging had gekregen van de huurcommissie voor een bedrag van € 350,- per maand inclusief servicekosten.
Dit is natuurlijk een extreem laag bedrag ten opzichte van de vaste maandelijkse kosten van de verhuurder. De verhuurder gaf ook aan dat hij door deze huurverlaging ernstig in de problemen zou komen. Het gevolg zou zijn dat hij de hypotheek niet meer zou kunnen betalen, waardoor de bank het pand zou verkopen. Hierdoor zou Järvinen weer op straat komen te staan, aangezien zonder toestemming van de bank was verhuurd.

Ik heb de zaak goed met cliënt overlegd. Uiteindelijk hebben wij besloten om de zaak te laten voor wat het is. Er waren juridisch technisch gezien goede gronden voor Järvinen om door te gaan in deze zaak. In verband daarmee hebben wij de zaak met de wederpartij geschikt. De wederpartij heeft keurig de waarborgsom terug betaald. De verhuurder had inmiddels beroep ingesteld tegen de uitspraak van de huurcommissie. Ook daar heeft huurder verder van afgezien. Tevens ziet de wederpartij af van inning van de proceskosten.

De bijgesloten rekening betreft de proceskostenveroordeling van de rechtbank.
In geval van kort geding worden de kosten van de deurwaarder in verband met betekening van de dagvaarding door de rechtbank zelf rechtstreeks afgerekend aan de deurwaarder en vervolgens in de vorm van proceskosten in rekening gebracht bij de verliezende partij.
Dit onderdeel staat buiten de schikking met de wederpartij. Dit zijn derhalve ook de enige kosten die voor rekening komen van het proceskostenfonds.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON