Verhuurder gaat in hogerberoep na toetsing HuCo en kantonrechter steld de verhuurder in het gelijk.

Kenmerk: 2889189 CV EXPL 14-7633
Datum uitspraak: 30 december 2014
Rechter: P. van der Kolk - Nunes
Instantie: Sector kanton
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Na verloren procedure Huco gaat verhuurder in verzet Dagvaarding voor zitting 22 maart. Rechter oordeelt dat er sprake is van een geliberaliseerde huurprijs en dat deze geïndexeerd wordt zoals overeengekomen in het huurcontract.

Samenvatting

De huurder is een toetsingsprocedure gestart bij de Huurcommissie. De aanvangshuurprijs was € 950,- per maand. De huurcommissie heeft uitspraak gedaan en kwam op een huurprijs van € 566.96 per maand uit.
De verhuurder was het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie en heeft de huurder gedagvaard om de huurprijs door de Kantonrechter te laten vast stellen.

In het tussenvonnis zijn een aantal punten vast gesteld:
*Beide partijen zijn overeengekomen dat de huurprijs van € 950,- redelijk is en dit is hierna niet meer weersproken.
* De verhuurder had aangegeven dat er sprake is van een huurachterstand de kantonrechter vraag om een uiteenzetting hiervan. Dit heeft de verhuurder versterkt
* De verhuurder heeft bij akte aangegeven dat de huurprijs per 1 juli wordt geïndexeerd, zoals afgesproken in de huurovereenkomst.
De huurder heeft zich niet verzet tegen deze indexatie/huurverhoging.
* De verhuurder vordert een de proceskosten veroordeling en vordert de leges kosten van gemaakt bij de Huurcommissie.
* Tot slot wordt bepaald dat verliezende partij de proceskosten van de procedure moet betalen.

In het eindvonnis wordt vastgesteld dat de huurprijs vanaf de aanvang huurovereenkomst redelijk is en dat deze is vast gesteld op € 950,-, de huur wordt ook per 1 juli geïndexeerd.
De vordering van de leges kosten, gemaakt door de verhuurder, bij de Huurcommissie wordt toegewezen en huurder moet deze aan verhuurder betalen. Tot slot wordt de huurder veroordeeld de proceskosten te vergoeden.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON