Verhuurder geeft geen gegronde redenen om de huurovereenkomst te ontbinden.

Kenmerk: CV 04-25686
Datum uitspraak: 23 maart 2005
Rechter: Mr. M.L. Tan
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder geeft een aantal gronden om de huurovereenkomst te ontbinden, waaronder de tijdelijkheid van de huurovereenkomst. Verhuurder heeft alleen geen enkel grond kunnen bewijzen.

Samenvatting

Bij uitspraak van de huurcommissie is de huurprijs verlaagd. Verhuurder heeft huurder per brief laten weten dat de huurovereenkomst tijdelijk was en dat huurder de woning moet verlaten.
Verhuurder vordert de huurovereenkomst tussen partijen te ontbinden.
Verhuurder geeft de volgende gronden om de huurovereenkomst te ontbinden:
– De huurovereenkomst tussen partijen is tijdelijk aangegaan.
– Verhuurder verhuurt de woning in vakanties aan toeristen.
– Verhuurder heeft de woning dringend nodig wegens eigen gebruik omdat haar eigen woning gesloopt gaat worden.
– Huurder wil niet meewerken aan een geplande renovatie.

Huurder stelt dat hij geen enkele intentie had om een tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan. Huurder woont er al 3 jaar. Huurder stelt dat verhuurder die intentie ook niet had tot op het moment dat huurder een huurverlagingsprocedure bij de huurcommissie is gestart. Voorts stelt huurder dat de huurovereenkomst geen reden geeft waarom de huurovereenkomst van tijdelijk aard is.

De kantonrechter oordeelt als volgt.
De vermelding dat het huurcontract voor een bepaalde tijd is wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk een huurcontract is die naar eigen aard van korte duur is.
Ook is niet gebleken dat huurder ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst kon opmaken dat de overeenkomst van tijdelijke aard was. Verhuurder heeft veel gronden voor ontbinding naar voren gebracht, maar verhuurder heeft geen enkele grond kunnen bewijzen.
De vordering van verhuurder wordt afgewezen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON