Verhuurder in beroep tegen uitspraak toetsing Huurcommissie

Kenmerk: 1392942 CV EXPL 12.34505
Datum uitspraak: 24 april 2013
Rechter: A.J.T. Karskens
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Aanvangshuurprijs door Huurcommissie verlaagd van € 650 naar € 336,21. Verhuurder gaat in beroep en vraagt dan royement.

Samenvatting

Huurcontract dd. 09-09-2011. Aanvangshuurprijs € 650. Huurcommissie verlaagt huurprijs naar € 336,21 (toetsing). Verhuurder gaat in beroep. Hij heeft geen advocaat en vertegenwoordigt zichzelf. Volgens verhuurder is de Huurcommissie niet ontvankelijk omdat de oorspronkelijke huurprijs € 700 geweest zou zijn en de huurovereenkomst is geliberaliseerd. Huurder stelt dat de huurprijs € 650 was en dat bovendien binnen de gestelde termijn van 6 maanden na ingang van de huurovereenkomst een toetsingsverzoek gedaan is. Huurcommissie is dus hoe dan ook ontvankelijk. Later verzoekt verhuurder om royement van de procedure. Verhuurder biedt aan het bedrag aan teveel betaalde huur te restitueren op voorwaarde dat huurder de woning verlaat. Huurder gaat hiermee niet akkoord, accepteert het royement niet en vraagt de rechtbank toch uitspraak te doen. Rechtbank doet uitspraak: door het royementsverzoek verklaart verhuurder zich in feite akkoord met de uitspraak van de Huurcommissie. Huurprijs van € 336,21 is hiermee overeengekomen. Verhuurder moet teveel betaalde huurprijs restitueren, en de proceskosten van huurder betalen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON