Verhuurder neemt ten onrechten zolderberging van huurder af.

Kenmerk: 200.142.165/01 & CV EXPL
Datum uitspraak: 16 september 2014
Rechter: Mr. J.C. Toorman
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurster woont er al 30 jaar en heeft al die tijd beschikking over berging. Vanwege splitsing en wens van verhuurder krijgt zij in ruil voor een zolder een berging op de begane grond. Door herverkaveling bij splitsing dreigt ze deze nu kwijt te raken. Kantonrechter oordeelt dat zij geen huurovereenkomst voor de berging heeft en tegen deze uitspraak wordt beroep ingesteld.

Samenvatting

Zolderberging op verzoek vh diverse malen verplaatst: eerst van zolder naar enclave op begane grond, toen naar voorzijde met eigen straatdeur. Huidige eigenares bg stelt dat zij niet gebonden is aan enige huurovereenkomst en dat H hooguit een persoonlijk gebruiksrecht had op die laatst in gebruik genomen berging.
Door de verbouwing van de zolder tot woonruimte is het niet aannemelijk dat H op enig moment weer aanspraak zou hebben op het gebruik van een berging op zolder. Niet aannemelijk is dat H het sterke huurrecht zou vervangen door een zwakker tijdelijk en persoonlijk gebruiksrecht. De huurprijs is nooit verlaagd. Bij verplaatsing van berging van enclave bg naar voorkant bg voelde de oude vh zich niet van zijn verplichtingen ontslagen, maar heeft hij met koper ervoor gezorgd dat H op een andere plaats een berging kreeg. Het huurrecht is derhalve komen te rusten op de inpandige berging. Het “overnemen” van de huurrelatie van de oude eigenaar met H m.b.t.de berging door koper verklaart waarom de koper voor het verkrijgen van de enclave niets aan de oude eigenaar heeft hoeven te betalen en waarom de koper de moeite heeft genomen bij de verbouwing twee geheel op het gebruik door H en haar buurman toegesneden bergruimten te maken en dat gebruik jarenlang heeft toegestaan. H heeft er op mogen vertrouwen dat het haar aangeboden gebruiksrecht op de berging wederom een huurrecht was. Aan e.e.a.kan niet afdoen dat H geen huur betaalt aan de huidige (derde) eigenaar bg. Deze eigenaar zal zich tot vh woning moeten wenden om tot een afspraak te komen over een uitsplitsing van de huurprijs.
Het beroep op redelijkheid en billijkheid wordt verworpen aangezien de derde koper had moeten begrijpen in 2008 dat er met de bergingen iets aan de hand was. Desalniettemin heeft zij niet bij H geïnformeerd hoe deze tegen de situatie aankeek. Zij heeft het risico genomen dat de juridische situatie anders was dan aan haar was voorgespiegeld.
Verklaart voor recht dat H jegens eigenares bg krachtens huurovereenkomst gerechtigd is tot het gebruik van de bergruimte op de begane grond.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON