Verhuurder niet akkoord met uitspraak Huurcommissie i.v.m. gebrekens.

Kenmerk: 1198958 CV EXPL 10-38353
Datum uitspraak: 18 april 2011
Rechter: C.L.J.M. de Waal
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

De sanctie is volgens verhuurder buiten proporties, kosten herstel van een van de gebreken, 100 euro, zou volgens libra niet noemenswaardige kosten zijn en kapotte trapleuning zou geen onderdeel van het gehuurde zijn. Uitspraak huurcommissie blijft overeind in vonnis.

Samenvatting

Huurder heeft een gebreken melding gedaan. Hierbij zijn elf gebreken aan de verhuurder gemeld. Verhuurder heeft hier niet op gereageerd en huurder is de gebrekenprocedure bij de Huurcommissie gestart.
De Huurcommissie heeft vier klachten beoordeeld in de categorie C en verlaagd de huur tijdelijk met 40%

Verhuurder is het hier niet mee eens en stelt dat de hij niet op de hoogte was van de gebreken. Dat de gebreken op kort termijn zijn hersteld, sommige gebreken te wijten zijn aan de huurder zelf en gebreken in het trappenhuis mogen niet worden mee genomen omdat dit niet tot het gehuurde behoort.
Verhuurder eist ten eerste dat de huurprijs van het gehuurde wordt vastgesteld op € 508,21 per maand vanaf 1 februari 2010 onverminderd eventueel later huurverhogingen en ten tweede dat de huurprijs van het gehuurde voor de periode vanaf gebreken melding tot herstel hier van wordt verlaagd met maximaal 10% dan wel een door de kantonrechter te bepalen percentage en termijn. Tot slot de eis dat de huurder in de proceskosten wordt veroordeeld.

Huurder verweerd zich hier tegen en stelt dat hij de gebreken al per e-mail aan de verhuurder had gemeld maar dat hier negatief op gereageerd werd. Toen samen met het WSWonen een gebreken melding naar de verhuurder heeft gestuurd. De gebreken die de verhuurder aandraagt kosten de huurder 100 euro om te herstellen en kan dus niet gezien worden als een kleine herstelling. Daarnaast is een kapotte trapleuning een ernstig gebreke en levert een gevaarlijk situatie op.

De rechter beoordeeld dat, de huurder je juiste termijn heeft aan gehouden en niet te snel naar de verhuurder is gestapt. Dat de verhuurder gebreken niet op korte termijn heeft hersteld want dus de melding, het rapport en de uitspraak van de Huurcommissie heeft de verhuurder geen actie ondernomen.
Het trappenhuis hoort wel tot het gehuurde van de woning en herstellingen van 100euro aan hang en sluit werk kunnen niet als een kleine herstelling worden gezien. De rechter bekrachtig hiermee de uitspraak van de huurcommissie en vind de sanctie de huurverlaging naar 40% niet onaanvaardbaar.
De verhuurder wordt veroordeeld in de kosten van het proces.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON