Verhuurder niet eens met huurverlaging vanwege gevolgschade van lekkage bij bovenburen

Kenmerk: CV 10-393
Datum uitspraak:
Rechter: A.W.L. Ros
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Huurder heeft een onderhoudsprocedure bij de Huurcommissie gestart. Huurder heeft namelijk in zijn woning last van lekkage en de daarbij horende sporen. De Huurcommissie rapporteur stelt vast dat er gevolg schade is van een lekkage die is ontstaan bij de balkon van 2 of 3 hoog. De rapporteur vermeld het niet onder de kop C gebrek. Tijdens de zitting wordt het gebrek wel als een C gebrek beoordeeld, de huurprijs wordt tijdelijk verlaagd vanaf de datum1 juni 2009 en de voorgesteld huurprijsverhoging wordt als niet redelijk beoordeeld en afgewezen.

Hier gaat de verhuurder tegen in beroep en eist bij de rechter dat de huurprijs niet wordt verlaagd en de huurverhoging wordt toegekend. De gebreken waar over gesproken wordt is namelijk niet in de woning van de huurder zelf maar in een boven gelegen woning. Dit leid volgens de verhuurder er toe dat er geen huurverlaging kan worden uitgesproken.
De verhuurder heeft in de tussen tijd de oorzaak van de lekkage verholpen, ze hebben een bak geplaats waar het water wordt opgevangen. Deskundigen hebben verklaard dat dit een tijdelijk oplossing is na verloop van tijd zal de opvangbak ook gaan lekken en keert de lekkage weer terug.

De rechter is van oordeel dat hier wel degelijk spreke is van een gebrek. De oorzaak van de lekkage is niet in de woning van de huurder maar de gevolgschade wel. Van deze schade ondervind de huurder last en is de toewijzing van de tijdelijk huurverlaging van de Huurcommissie gegrond. De rechter stelt de periode van de huurverlaging vast van 1juni 2009 t/m 5 mei 2010. Per 5 mei 2010 is de gevolgschade in de woning hersteld.
De rechter besluit tot een kostencompensatie van de beide partijen, ieder draag zijn eigen kosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON