Verhuurder verrekent be‰indigingvergoeding met suggestieve schoonmaak kosten.

Kenmerk: CV 09-165
Datum uitspraak: 3 september 2009
Rechter: E.R.S.M. Marres
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Na de overeengekomen verhuizing en verhuiskosten vergoeding weigert de verhuurder een deel te betalen. Dit bedrag is gebruik voor extra schoonmaak na vertrek huurder. Echter kan de verhuurder geen gespecificeerde factuur overleggen en vaalt zijn verweer. De verhuurder wordt veroordeeld het nog openstaande bedrag te betalen.

Samenvatting

Verhuurder en huurder zijn overeengekomen dat de huurder de woning op 15 januari 2009 zal verlaten. De huurder krijgt hier een eenmalige vergoeding van 3.000, – euro voor. De woning wordt netjes en schoon opgeleverd, de verhuurder stelt na ontruiming van de woning dat deze nog vies is en er spullen zijn achter gelaten. De verhuurder heeft hier kosten voor gemaakt om dit op te ruimen en brengt (ongespecificeerd) 1.963,50 euro in rekening, dit verrekent de verhuurder met de overeengekomen verhuisvergoeding.

De huurder erkend dat er 1 bank, een paar kleine dingen zijn blijven staan en er hier en daar nog stof lag. Echter werd de woning na ontruiming hele gerenoveerd dus is er nog voldoende afvoer van grofvuil en stof geweest. Dus eist de huurder de betaling van de nog openstaande verhuiskostenvergoeding.

De rechter is oordeelt na herhaald verzoek tot uitsplitsing kosten dat de kosten niet door de verhuurder in rekening gebracht hadden mogen worden. De verhuurder is aan de huurder nog 1.963,50 euro verschuldigd hier wordt de wettelijke rente op toegepast. Het bedrag is opeisbaar bij voorraad en de verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON