Verhuurder wil contract ontbinden na overleiden echtgenoot/hoofdhuurder.

Kenmerk: 200.043.797
Datum uitspraak: 31 augustus 2010
Rechter: J. Wortel, D.J. van der K
Instantie: Gerechtshof
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Na het overleiden haar man wil de verhuurder de weduwe uit de woning ontruimen de huurovereenkomst ontbinden. Huursters is voor een periode in het buitenland verbleven. Rechter wijst dit af omdat de huurster al ruim voor het overleiden van haar man terug is gekeerd op de woning.

Samenvatting

Hoger beroep in door huurster gewonnen zaak BIN 08-18, waarin VH beindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning vorderde, omdat ten onrechte aanspraak zou zijn gemaakt op medehuurderschap. Jihad meldt op 2/9/10 dat hij FP gesproken heeft en dat zaak gewonnen is. Even wachten op bericht FP. 6/9/2010 arrest ontvangen. In begeleidende brief zegt FP dat de financiele afhandeling nog wel even zal duren, maar dat de verwachting is dat er geen kosten voor het EBF zullen zijn. Oorspronkelijke garantie was 761. 8/11/2010: kosten zijn door vh voldaan. Geen kosten voor EBF.

Verhuurder stelt dat de echtgenoot van de overleden hoofdhuurder, haar man, de woning niet als hoofdverblijf gebruikt en dat de huurovereenkomst op basis daarvan moet worden ontbonden. Echtgenote is in de periode voor het ziek worden en overleiden van haar man in het buitenland verbleven. Ze woonde toen in Marokko, na het trouwen hebben ze samen op het gehuurde gewoond, nadien heeft ze zich uitgeschreven in Amsterdam en met haar dochter naar Marokko verhuist. Verhuurder stelt dat mevrouw toen haar medehuurder schap is verloren. De verhuurder stelt tevens dat de mevrouw pas na het overleiden van haar man intrek heeft genomen in de woning. Dit omdat de huisraad voor de woning pas zijn geleverd na het overleiden van de hoofdhuurder. Daarom eist de verhuurder de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning.

Huurster, echtgenoot van overleden hoofdhuurder, verweert zich hier tegen. Ze bevestigd dat ze in een periode in Marokko heeft gewoond samen met haar dochter. Toen het slecht met haar man ging is ze direct terug gekomen naar Nederland. Huurster heeft zich ingeschreven bij het GBA op de woning, is een taalcursus Nederlands gaan volgen wat onderdeel is van een inburgeringscursus en haar dochter is ingeschreven en is les gaan volgen op een scholengemeenschap. Dit was geruime tijd voor het overleiden van haar man.
Huurster heeft in de procedure bij de kantonrechter al aangetoond met getuigen verklaringen dat ze al intrek in de woning van haar man had genomen voor zijn overleiden. De meubels die verhuurder aanvoert zijn al voor het overleden van haar man bestelt maar pas daarna geleverd. De huurster is met uitzondering van de begrafenis in Marokko niet meer uit Nederland of het hoofdverblijf weg geweest.

Het Hof oordeelt dat de verhuurder onvoldoende heeft aangetoond dat de vrouw van de hoofdhuurder de woning niet als haar hoofdverblijf heeft gebruikt voor het overleiden van haar man. Daardoor heeft ze haar medehuurderschap verkregen en mag daarom op de woning blijven wonen. De huursters heeft bij de kantonrechter al bewezen dat ze voor het overleiden van haar man op de woning verbleef en wijst daarom de vordering van de verhuurder af. Verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten van eerste en tweede aanleg.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON