Verhuurder wil huurprijs met 100% verhogen van 845,41 euro naar 1.850,- euro per maand

Kenmerk: 200.066.104/01
Datum uitspraak: 3 mei 2011
Rechter: Rang, Hoekzema & Boukema
Instantie: Gerechtshof
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Hoger beroep verhuurder, die de geliberaliseerde huurprijs per 1.1.2008 wil verhogen van ? 750 naar ? 1850. Identiek aan 3 andere zaken. Mei 2011 is eerste zaak gewonnen door huurder, deze staat voor december 2011 op de rol. De zaak wordt geroyeerd bij het Hof, waarbij Rappange wordt veroordeeld in de kosten.

Samenvatting

Verhuurder vraagt het Hof alsnog de vordering gedaan bij de kantonrechter toe te wijzen. Verhuurder heeft 36 vergelijkbare woonruimte aangedragen die recent zijn verhuurd. Dit om de marktwaarde in Amsterdam Zuid weer te geven en de redelijkheid van de huurverhoging aan te tonen. Daarnaast stelt dat de aanschrijving van de gemeente op het pand met betrekking tot het onderhoud geen invloed hebben op de marktwaarde van de gehuurde woning. In het huurovereenkomst staat dat er elk jaar een indexering plaatsvind en eens in de 5 jaar een marktconforme huurprijsaanpassing mag plaats vinden.

Huurders stelt net als bij de kantonrechter dat de 36 verhuurder huizen die als reverentie dienen niet met het gehuurde te vergelijken zijn. Deze zijn op 3 na veel groter dan het huurder en allemaal recent gerenoveerd en voorzien van individuele stook gelegenheden. Tevens kampt de woning met ernstige onderhoudsgebrek en, dit verklaard ook de aanschrijving. De woning kan daarom nooit zo’n hoge marktprijs hebben en daarnaast is de grote huurverhoging op zich al onredelijk.

Het Hof beoordeeld dat de argumenten van de verhuurder geen stand houden en onvoldoende zijn gemotiveerd. Alle voorgedragen huurwoning om de marktprijs vast te stellen wijken kwam uitrusting en grote te veel af van het gehuurde om dit te kunnen vergelijken. De staat van onderhoud is veel slechter en er is geen eigen stook gelegenheid om deze kosten zelf te beïnvloeden. De voorgestelde huurverhoging is ook niet redelijk, de huurprijs stijgt met 100% en voorziet in geen enkel gewenningspatroon. De afgelopen jaren heeft de verhuurder verzuimd om de huur jaarlijks te verhogen, waardoor huurders hun uitgaven patroon hierop konden aanpassen.
Het hof neemt de uitspraak van de kantonrechter over en wijst de vordering van de verhuurder af. De verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten van de eerste en tweede aanleg.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON