Verhuurdersverklaring nieuwe woonruimte.

Kenmerk: KK 09-816
Datum uitspraak: 25 augustus 2009
Rechter: A.W.J. Ros
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Door de negatieve verklaring van de huidige verhuurder weigert de nieuwe verhuurder aan de huurders om de nieuwe woning te huren. De huurders eisen nu een lege/schone verklaring van hun oude verhuurder. De verhuurder weigert deze, valse, verklaring af te geven aan de huurders. De rechter wijst de eis van de huurder af.

Samenvatting

De huurders die nu hun woning huren van hun huidige verhuurder hebben een verhuurdersverklaring aangevraagd omdat zei een woning willen huren bij een andere verhuurder. Deze nieuwe verhuurder verlangt deze verklaring, op grond van deze verklaring heeft de nieuwe verhuurder de woning aan de huurders geweigerd. Van weg overlast zijn de huurders gedagvaard, de procedure is met mediation afgerond. De huurder is niet veroordeeld.
De huurders eisen nu op straffe van een dwangsom de verhuurder te veroordelen tot afgifte van een schone verhuurdersverklaring, dan wel te bepalen dat de verhuurder een verklaring afgeeft waar in staat dat zei niet voor overlast zijn gedagvaard.

De verhuurder weigert aan deze eis te voeldoen. De verhuurder stelt dat de verklaring naar waarheid moet worden in gevuld. De verklaring is heel gebaseerd op de waarheid. De verhuurder is wel bereid om er nog een toelicht aan toe te voegen, lees na 2008 geen overlast meer en via mediation is de procedure afgrond.

De rechter oordeelt dat de eis van de huurder geen stand houdt, de verhuurdersverklaring moet naar waarheid worden ingevuld. Dit is ook gebeurd, de verhuurder heeft voldaan aan zijn verplichting en het verzoek van de huurder. De vordering van de huurders wordt afgewezen en ze worden veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON