Verlaging huurprijs / Overschrijding termijn acht weken beroep kantonrechter / ontvankelijkheid

Kenmerk: rolnummer: 04-17764
Datum uitspraak: 3 mei 2005
Rechter: mr. S.B. Rip
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

De kantonrechter te Amsterdam heeft geoordeeld dat huurder recht heeft op terugbetaling van teveel betaalde huur. Verhuurder is niet ontvankelijk in haar beroep tegen vaststelling van de verlaagde huurprijs.

In casu gaat het om een zelfstandige woning. Huurder heeft de huurovereenkomst overgenomen van vorige huurder. Huurder heeft de redelijkheid van de huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. De huurcommissie heeft de huurprijs met ? 250 verlaagd.
Verhuurder kan zich niet vinden in de uitspraak van de huurcommissie en stelt beroep in bij de kantonrechter.

Huurder stelt dat verhuurder niet tijdig, binnen acht weken, de dagvaarding heeft betekend. Hierdoor zou zij niet ontvankelijk zijn in haar beroep bij de kantonrechter.
Verhuurder voert als verweer dat de dagvaarding bij de deurwaarder was blijven liggen en hierdoor ??n dag te laat was, verhuurder acht dit verschoonbaar.

Verhuurder vordert vaststelling door de kantonrechter van het feit dat de huurcommissie geen uitspraak had mogen doen omdat huurder in casu niet als nieuwe opvolgend huurder aangemerkt kan worden. Huurder had hierdoor niet ontvankelijk moeten worden verklaard in haar verzoek bij de huurcommissie omdat er sprake was van contractsovername. Art. 7:262 BW zou niet van toepassing zijn.

Huurder vordert veroordeling van verhuurder tot terugbetaling van de teveel betaalde huurpenningen.

De kantonrechter oordeelt dat wat betreft de overschrijding van de termijn niet valt in te zien dat deze overschrijding verschoonbaar is. Fouten die gemaakt worden door deurwaarders komen voor risico van de eisers, in casu de verhuurder.
De kantonrechter oordeelt dat een foute beslissing van de huurcommissie niet met zich mee brengt dat art. 7:262 BW niet van toepassing zou zijn. De toepasselijkheid van de termijn blijft van kracht.

De kantonrechter oordeelt dat de uitspraak van de huurcommissie van kracht blijft. Veroordeelt verhuurder in de proceskosten en tot betaling van een bedrag ad ? 5.642,29 voor teveel betaalde huurpenningen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON