Vervangen geiser en kachel door CV

Kenmerk: 3063241
Datum uitspraak: 27 januari 2015
Rechter: Smit, Rang, Van Rossum
Instantie: Gerechtshof Amsterdam
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurders moeten aanleg CV gedogen op straffe van dwangsom

Samenvatting

Stadgenoot gaat in beroep tegen kort geding uitspraak KR (ASD 14021) waarin ‘redelijk verzoek’ mbt vervangen gaskachel van huurder door CV is afgewezen. Gerechtshof stelt Stadgenoot in het gelijk. Belang van Stadgenoot om de woningen aan te passen aan de eisen van deze tijd qua comfort en veiligheid wordt vooralsnog zwaarder gewogen dan het belang van de huurders. Of de bijbehorende huurverhoging redelijk is moet in een bodemprocedure worden vastgesteld (en daarin wordt later geoordeeld dat deze verhoging niet redelijk is).

Corporaties wijzen graag naar dit arrest als zijnde bepalend voor hun beleid. Daarbij vergeten ze dat het een beroep in een kort geding is, dat inmiddels is achterhaald door anders luidende uitspraken in bodemprocedures (waar de gaskachel wel mag blijven staan).

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON