Verzet tegen huuropzegging

Kenmerk: 5032215 CV EXPL 16-13798
Datum uitspraak: 25 november 2016
Rechter: A. Sissing
Instantie: Rechtbank
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Vonnis 25 november 2016. Huurder in het gelijk gesteld. Doordat zij de huur heeft opgezegd en de woning per 1 augustus 2016 heeft verlaten geen aanspaar op enig huurrecht en daardoor geen recht op compensatie van de kosten van de procedure.

Samenvatting

Huurster is onderhuurster van een van de zelfstandige woonruimtes/units aan de Bilderdijkstraat 139’’. De hoofdhuurster heeft een huurcontract met verhuurder voor de gehele woning aan de Bilderdijkstraat 139’’, die drie zelfstandige woonruimtes bevat, waarvan de hoofduurster er een zelf een bewoont. De andere twee woonruimtes verhuurt zij onder, o.a. aan huurster. Hoofdhuurster zegt eind 2015 haar huurovereenkomst op tegen 31 januari 2016. In verband hiermee wendt onderhuurster zich in december 2015 tot het WSW dat haar informeert over en ondersteunt bij de gevolgen van die opzegging. In april 2015 gaat verhuurder over tot dagvaarding van (onder)huurster tot ontruiming wegens bewoning zonder recht of titel, omdat hij meent dat sprake is van onderhuur van onzelfstandige woonruimte. In verband hiermee verwijst het WSW (onder)huurster voor rechtsbijstand naar advocaat Oosterwijk. Die beroept zich in de loop van de procedure o.a. op het feit dat sprake is van onderhuur van zelfstandige woonruimte/een zelfstandige unit en dat verhuurder niet binnen de wettelijke termijn van 6 maanden ex 7:269 lid 2 BW verzocht heeft om beeindiging van de vanaf 1 februari 2016 ontstane hoofdhuur overeenkomst voor de betreffende zelfstandige unit met verhuurder. In verband hiermee en met de latere huuropzegging van huurster trekt verhuurder ter comparitie de ontruimingsvordering in. Het is nu wachten op het vonnis i.v.m. de proceskosten.
Rechter wijst vordering van Verhuurder in kort geding af, zie W16050.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON