Verzoek dubbel glas 7:243 redelijke huurverhoging conform huurcommissiebeleid

Kenmerk: 4395886
Datum uitspraak: 10 november 2015
Rechter: van Löben Sels
Instantie: rechtbank amsterdam
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder zou dubbel glas op verzoek huurder hebben willen laten plaatsen. Desondanks heeft verhuurder geen uitvoering gegeven waarna de zaak via een verzoekschriftenprocedure is voorgelegd. Wegens het ontbreken van een duidelijk toetsingskader zoekt de kantonrechter aansluiting bij het beleid van de huurcommissie over huurverhoging na woningverbetering.

Samenvatting

7:243 dubbel glas. Verhuurder biedt op verzoek van huurder aan glas te plaatsen tegen 40€ per maand, gebaseerd op een door de verhuurder gewenste rente van 15%. Omdat verhuurder niet overgaat tot plaatsing wordt er een verzoekschriftprocedure gestart. Huurder betoogt volgens de normen huurcommissie te rekenen met een rente van 3,7%. Kantonrechter zoekt aansluiting bij beleid huurverhoging na woningverbetering (bij gebrek aan duidelijk toetsingskader in BW 7:243) en ziet dat de rente rond de 3% schommelt. Afschrijvingstermijn glas op 25jr. Aanbod huurder voor 15,84€ wordt verhoogd tot 18 euro omdat huurder ook wil dat rondom de sponningen grondverf aangebracht wordt. Huurder krijgt vanwege de verhoging de mogelijkheid het verzoek in te trekken,wat huurder niet doet.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON