Verzoek tot ontruiming afgewezen, verhuur op basis van leegstandswet.

Kenmerk: 505KK08
Datum uitspraak: 18 juni 2008
Rechter: S.G. Ellerbroek
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder wordt verzocht de woning te ontruimen, de verhuurder wil de woning als wisselwoning gebruiken. De huurder verzet zich hier tegen, de leegstandswet is onterecht toegepast en betaald te veel huur. De rechter wijst de ontruiming ge‰ist door de verhuurder af.

Samenvatting

De huurovereenkomst is aangegaan op basis van de leegstandswet. De vergunning is door het B&W maart 2007 afgegeven. De woningen mogen voor maximaal 175,25 euro per maand worden verhuurd. De huurder betaald op dit moment 191,50 euro per maand plus 27,55 voor de bijkomende kosten.

De verhuurder eist nu dat de huurder zijn woning ontruimd. De woning is tijdelijk verhuurde aan de huurder en de verhuurder wil de woning nu gebruiken als wisselwoning voor de bewoners van het te renoveren complex.

De huurder verzet zicht hier tegen, hij werpt op de dat vergunning onterecht is verleend de verhuurder heeft geen sloop of renovatieplannen met het complex. De huurder stelt dat de verhuurder toegezegd heeft vervangende woonruimte aan te bieden bij einde contract en dat hier een verhuiskosten vergoeding bij wordt uitgekeerd, ad 5.055,00 euro. Tot slot vorder de huurder de terugbetaling van het teveel betaalde huur.

De rechter oordeelt dat de verhuurder onvoldoende heeft aangegeven dat de woning van de huurder wordt gesloopt of wordt gerenoveerd. Het gebruik als wisselwoning is niet de bestemming waar de leegstandswet in voorziet. Indien de gemeenten van deze plannen op de hoogte was geweest was deze vergunning niet afgegeven. Daarom ziet de rechter geen gronden om de vordering tot ontruiming toe te wijzen. De vordering van de huurder is terecht, de verhuurder heeft te veel huurpenning gevraagd, echter wordt deze eis niet onderbouwd met een concreet bedrag. Hierdoor kan deze eis niet worden toegewezen.
De verhuurder wordt aangemerkt als in het ongelijk gestelde partij en wordt veroordeeld in de kosten van het geding.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON