vh wil als gevolg van incasso alsnog huco-uitspraak ter discussie stellen en ontruiming ivm onderverhuur kamer

Kenmerk: 1228021 CV EXPL 11-6467
Datum uitspraak: 8 november 2011
Rechter: Van der Kolk-Nunes
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

als gevolg van incasso stelt verhuurder uitspraak huurcommissie ter discussie en eist ontruiming omdat hoofdhuurder (voormalig kamerhuurder) een kamer onderverhuurt aan reeds zittende kamerhuurster.

Samenvatting

incasso nav huco-uitspraak (burger beheer is vh, v gellekom eigenaar). Verhuurder stelt vervolgens dat een toetsing van de aanvangshuurprijs niet zou kunnen. Huurder woonde in de woning als kamerhuurder vanaf augustus 2008 en is per 1 januari in de positie van hoofdhuurder gekomen. Hierdoor zou huurder het recht niet toe komen de aanvangshuurprijs per 1-1-2009 aan de huurcommissie voor te leggen. Tevens verhuurt huurder een kamer onder, dit zou in strijd zijn met de algemene voorwaarden behorende bij de huurovereenkomst.
Verhuurder noch huurder zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak van de huurcommissie en worden dus geacht te zijn overeengekomen wat in de uitspraak staat. “de rechtszekerheid verzet zich er tegen dat een der partijen ingrijpt in die overeenkomst op een wijze die niet in de wet is voorzien en na verloop van voornoemde termijn de uitspraak van de huurcommissie ter discussie te stellen.” Verhuurder was verder op de hoogte van het feit dat er kamerhuurders zijn (zie ook de woongeschiedenis van deze huurder). “niet blijkt dat (verhuurder) heeft aangegeven dat met de ondertekening van het huurcontract door huurder een nieuwe situatie is ontstaan: geen andere bewoners meer dan huurder en einde aan het gebruik door het op moment van het aangaan van de huurovereenkomst in de woning woonachtige (onderhuurder). Ook de brief van de verhuurder spreekt over meerdere huurders, uit die brief blijkt ook niet van bezwaren. “

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON