Vonnis twee tijdelijke contracten

Kenmerk: 11070724 KK Expl 24-296
Datum uitspraak: 31 mei 2024
Rechter: A.J. Wesdorp
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Gemachtigde verhuurder (Mr. J.D. Poot) trok zich na uitbrengen dagvaarding in het zicht van de zitting, terug. De verhuurder procedeerde daardoor in persoon. Hij stelde dat de woning aan de Savornin Lohmanstraat te Amsterdam voor twee jaar was verhuurd, met een huur van € 2.650,00 per maand. De huur was opgezegd, maar huurder weigerde te vertrekken. Verhuurder had de woning nodig omdat zijn dochter ging trouwen en claimde dat er illegaal meer mensen in de woning verbleven. Huurder betwistte dit en voerde aan dat er twee contracten waren getekend, waarvan het tweede contract na een jaar verlenging nu voor onbepaalde tijd geldt. Ook betwistte huurder de huurverhoging die verhuurder bij de contractverlenging had bedongen en stelde dat hij € 1.950,00 te veel had betaald.

De kantonrechter oordeelde dat de opzegging van de huurovereenkomst niet rechtsgeldig was omdat het tweede contract voor onbepaalde tijd geldt. Andere gronden voor ontruiming werden niet bewezen geacht. De huurprijs werd vastgesteld op € 2.500,00 per maand en verhuurder moest € 1.950,00 aan Kose c.s. terugbetalen. Daarnaast moest verhuurder zich uitschrijven bij de BRP van het adres van de gehuurde woning uiterlijk op 14 juni 2024, op straffe van een dwangsom van € 20,00 per dag met een maximum van € 5.000,00. Verhuurder werd veroordeeld in de proceskosten in conventie en reconventie.

De vorderingen van verhuurder werden afgewezen, terwijl de tegenvorderingen van huurder werden toegewezen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON