Voorstel dubbel glas 7:243 is redelijk conform berekening Huco. Vervangen gaskachel door CV afgewezen

Kenmerk: 7346058 EA 18-896
Datum uitspraak: 14 februari 2019
Rechter: AW.J. Ros
Instantie: rechtbank Amsterdam
Winnaar: huurders

Opnieuw zoeken:

Kern

huurders van een tiental adressen hebben een redelijk voorstel gedaan voor plaatsing monumentenglas en vervanging gaskachels door CV. Wat betreft dubbel glas gaat de rechter hier in mee en acht het voorgestelde verhogingsbedrag conform systematiek huurcommissie redelijk. Opmeten door !WOON coform eisen offertepartij is afdoende. Verhuurder heeft niet aangetoond dat hij met de afschrijftermijn van 25 jaar en het gehanteerde rentepercentage zijn investering niet kan terugverdienen. Daarbij stijgt de huurwaarde.

Samenvatting

huurders van een tiental adressen hebben een redelijk voorstel gedaan voor plaatsing monumentenglas en vervanging gaskachels door CV. Wat betreft dubbel glas gaat de rechter hier in mee en acht het voorgestelde verhogingsbedrag conform systematiek huurcommissie redelijk. Opmeten door !WOON conform eisen offertepartij is afdoende. Verhuurder heeft niet aangetoond dat hij met de afschrijftermijn van 25 jaar en het gehanteerde rentepercentage zijn investering niet kan terugverdienen. Daarbij stijgt de huurwaarde.
De wens van verhuurder om een prejudiciele vraag te stellen aan de hoge raad omdat de verhuurder met een ander rentepercentage zou moeten rekenen om de huurverhoging na woningverbetering te bepalen wordt afgewezen.

Wat betreft de gaskachels wordt het verzoek afgewezen omdat deze ovlgens de kantonrechter niet kan worden gelijkgesteld aan een verwarmingsketel als bedoeld in BW 7:243

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON