Vordering herstel van gebreken en verlaging van de huur.

Kenmerk: 1007026 K
Datum uitspraak: 8 mei 2009
Rechter: G.C. Boot
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Huurder heeft op 15 december 2008 gedagvaard in kort geding. Ze vorderde herstel van gebreken en verlaging van de huurprijs. In de tegeneis wordt gevorderd dat er huurachterstand van ongeveer 10.000, – euro betaald moest worden, met direct een eis tot ontruiming.
De tegeneis wordt door de rechter afgewezen, dit omdat de 10.000, – euro huurachterstand berustte op verrekening met een verbeurde dwangsommen. Verhuurder meent dat de verrekening met de huurprijs niet was toegestaan vanwege een bepaling hierover in de Algemene Bepaling van het huurcontract.
De rechter oordeelde dat deze bepaling onredelijk was vanwege de grijze lijst in boek 6 BW (het gedeelte van het consumentenrecht/bescherming tijdens overeenkomsten)
De eis tot herstel wordt uiteindelijk afgewezen omdat de rechter de zaak zolang had aangehouden dat de gebreken inmiddels verholpen zijn. De eist tot huurverlaging wordt onbeargumenteerd afgewezen.
De verhuurder wordt veroordeeld in de kosten van het geding

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON