vordering ontruiming wegens plaagdieroverlast afgewezen

Kenmerk: 9732315 CV EXPL 22-3452
Datum uitspraak: 17 oktober 2022
Rechter: J.M.B. Cramwinkel
Instantie: rechtbank amsterdam
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

huurder houdt een papegaai en plaagdieren aten mee. In de woning stonden veel spullen. De -erfgenamen van- de eigenaar vorderden ontruiming van de bewoonster op leeftijd. Rechter wijst de vordering af omdat huurder haar leven heeft gebeterd en de woning wegens verzakking niet voldoende ongedierte werend was. Het aanpakken van deze toegankelijkheid voor ongedierte ging de verplichtingen voor huurder vanwege het besluit kleine herstellingen te boven.

Samenvatting

Huurder bewoont woning sinds 1976 en houdt een papegaai. Plaagdieren (ratten en muizen) aten mee. In de woning stonden veel spullen, waardoor het door de verhuurder ingeschakelde bestrijdingsbedrijf aangaf niet alles te kunnen controleren. Onder druk van verhuurder heeft huurder meebetaald aan de kosten voor rentokil. De -erfgenamen van- de eigenaar vorderden ontruiming van de bewoonster op leeftijd. Huurder betert haar leven en krijgt meer hulp bij schoonmaak en leger maken woning. Rentokil constateert dit ook.
!WOON levert een rapport waaruit blijkt dat de woning niet voldoet aan het bouwbesluit wat betreft ongediertewerendheid en dat, zonder dat aan te pakken, de bestrijding niet in overeenstemming is met de uitgangspunten voor integrale plaagdiermanagement (IPM).
Rechter wijst de vordering af omdat huurder haar leven heeft gebeterd en de woning wegens verzakking niet voldoende ongedierte werend was. Deze toegankelijkheid voor ongedierte ging de verplichtingen voor huurder vanwege het besluit kleine herstellingen te boven, aldus de rechter. Ook de schadevergoedingseis is afgewezen:
waardoor niet is komen vast te staan dat huurder de (enige) oorzaak is van de ongedierteplaag in het pand. Bovendien staat vast dat er kieren, scheuren en gaten in het gehuurde zijn waardoor muizen het pand kunnen binnendringen. (…) die kieren vallen daarmee niet onder het besluit kleine herstellingen (..).

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON