Vordering teveel betaalde servicekosten

Kenmerk: 8277923 CV EXPL 20-1290
Datum uitspraak: 25 september 2020
Rechter: M.W. van der Veen
Instantie: Kanton
Winnaar: Huurster

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurster vordert teveel betaalde servicekosten terug. Beroep verhuurder op verrekening met huurachterstand verworpen.

Samenvatting

Huurster heeft € 1.753,98 aan servicekosten teveel betaald, nadat de huurcommissie de afrekening over 2015 en 2016 lager had vastgesteld. Verhuurder betaalde niet, want volgens hem was sprake van een huurachterstand van € 1.443,70.

Een beroep op een verrekeningsverweer kan volgens de wet alleen worden toegewezen indien de gegrondheid van dat verweer op eenvoudige wijze is vast te stellen. Dat was hier niet het geval, al was het maar omdat de huurster de huurachterstand betwistte. Sterker nog: nadat huurster haar administratie nog eens goed controleerde, kwam zij erachter dat zij zelfs een vóórstand had op haar betalingen (afgezien van de servicekosten) van € 304,67.

Hangende de procedure heeft huurster daarom haar eis vermeerderd, waarop door de verhuurder niet meer werd gereageerd. De kantonrechter heeft beide eisen toegewezen en de verhuurder veroordeeld tot betaling van € 1.753,98 + € 304,67 (vermeerderd met buitengerechtelijke kosten en proceskosten).

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON