Vordering teveel betaalde servicekosten na uitspraak van de Huurcommissie

Kenmerk: 10556232 CV EXPL 23-8622
Datum uitspraak: 12 oktober 2023
Rechter: mr. J.P.C. Van Dam van Isselt
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

De huurcommissie heeft bij uitspraken van (verzenddatum) 29 augustus 2021 de
servicekosten over de jaren 2017 ,201 8 en 2019 vastgesteld op in totaal € 297 ,08. Huurder
heeft over deze periode een bedrag van in totaal€ 2.349,72 betaald. Verhuurder ging maar niet over tot betaling. Huurder is vervolgens naar de rechter gestapt.

Samenvatting

De huurcommissie heeft bij uitspraken de servicekosten over de jaren 2017 ,2018 en 2019 vastgesteld op in totaal € 297 ,08. Huurder heeft over deze periode een bedrag van in totaal € 2.349,72 betaald. Oud verhuurder ging maar niet over tot betaling. Huurder is vervolgens naar de rechter gestapt. Huurder meent dat het bedrag van€2.052,64 onverschuldigd is betaald aan Oud verhuurder. Oud verhuurder neemt het standpunt in dat huurder haar vordering bij de nieuwe verhuurder omdat deze vordering bij de koop van de
woning door oud verhuurder is verrekend met de koopsom. Volgens Oud verhuurder is hij dus geen partij en daarom moet de dagvaarding niet-ontvankelijk worden verklaard.

De kantonrechter verwerpt dit verweer. Oud verhuurder was in de periode van 2017 tot en
met 2019 verhuurder van de woning en aan hem heeft huurder de voorschotten met
betrekking tot de servicekosten over die jaren betaald. Huurder heeft daarom terecht oud verhuurder
gedagvaard met een vordering tot terugbetaling. Verhuurder is veroordeeld in de kosten en moet het huurder terugbetalen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON