Vordering van de huurder om zijn zus medehuurder te maken wordt afgewezen.

Kenmerk: CV 03-6345
Datum uitspraak: 14 januari 2004
Rechter: Mr. M.P.A.M. Fruytier
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Aan welke eisen moet worden voldaan om medehuurder te worden en wat verstaat de kantonrechter onder duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Samenvatting

Art. 7:267 lid 1 BW kent aan de huurder en de persoon die in het gehuurde duurzaam samenwonen het recht toe de kantonrechter te verzoeken te bepalen dat genoemde persoon medehuurder zal zijn.
De kantonrechter kan de vordering afwijzen op de volgende wijze:
– het verblijf en de duurzame gemeenschappelijke huishouding nog geen 2 jaar hebben geduurd.
– het verzoek tot medehuurderschap bedoeld is om de persoon op korte termijn huurder te laten worden.
– de persoon vanuit financieel oogpunt onvoldoende waarborg biedt om de huur te kunnen betalen.

De huurder staat samen met zijn zus al 6 jaar ingeschreven op een woning. De huurder heeft een verzoek tot medehuurderschap ingediend.
De huurder vordert toewijzing van het medehuurderschap. De reden die hij hier voor aangeeft is duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Gelet op het begrip duurzaamheid het volgende. Art. 7:267 BW strekt er niet toe om een inwonende huurrecht te verschaffen, maar om een levensgezel(lin) een eigen huurrecht te geven als de samenwoning zou eindigen.

De kantonrechter oordeelt als volgt.
De huurder en zijn zus hadden geen bedoeling om duurzaam te gaan samenwonen toen zij naar Amsterdam vertrokken, gelet op de leeftijd toentertijd en de familierelatie die zij hebben.
Dat ze bij elkaar ingetrokken zijn, mag naar redelijkerwijs worden aangenomen, heeft te maken met het feit dat het moeilijk is om een betaalbare woning te vinden in Amsterdam. Voorts zouden ze als de omstandigheden het toelieten ergens anders gaan wonen. In wezen verschilt een dergelijk samenwonen niet met dat van ouders en kinderen, waarvan in de rechtspraak het niet duurzame karakter voorop is gesteld.

De vordering wordt afgewezen. De kantonrechter ontbindt de huurovereenkomst. En veroordeelt de zus van de huurder de woning te ontruimen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON