Vordering van verhuurder, niet betaalde huur. Wordt terug betaald door valsheid in geschrifte.

Kenmerk: CV 08-293
Datum uitspraak: 6 juli 2009
Rechter: M.C. Scholten
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Door te late reactie van de huurder wordt de vordering tot betaling in verstek toegewezen. In verzet blijkt een valse handtekening, de huurprijs in dat huurcontract is niet overeengekomen.

Samenvatting

Huurder vordert 10.000, – euro terug, dit is het bedrag dat bestaat uit achterstallige huurbetalingen en servicekosten. Deze huur achterstand is ontstaan omdat bij de Huurcommissie behandeling van de onderhoudsgebreken de Huurcommissie van een, in de ogen van de verhuurder, verkeerde huurprijs is was. 400, – euro werd vast gesteld en de huurder zegt dat het 640, – euro moet bedragen.

In verstek is de eis van de verhuurder toegewezen. Na de uitspraak van de rechter is de huurder in verzet gegaan en is de zaak weer in behandeling genomen.
De verhuurder overlegt een huurovereenkomst, vermeend, getekend door de huurder waar een huurprijs van 640, – euro in vermeld staat. De huurder is niet van dit contract op de hoogte en beschuldigt de verhuurder van vastheid in geschriften.

Het verzet van de huurder slaagt, de rechter oordeelt dat het getoonde contract niet door de huurder is getekend, omdat de verhuurder in eerder correspondentie niet heeft gesproken over een huurprijs van 640, – euro. De huurprijs is altijd 400, – euro geweest en de vordering van de verhuurder wordt teruggedraaid. De verhuurder mag de vordering niet meer innen de huurder wordt wel in de kosten van het eerste proces en het verzet veroordeeld.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON