Weigering borgsom terug betaling na eindinspectie zonder huurder.

Kenmerk: 1100878 /
Datum uitspraak: 28 april 2010
Rechter: A.W.J. Ros
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder heeft eindinspectie in de woning gedaan met afwezigheid van huurder. Dit is in strijd met het huurcontract, alle partijen moet aanwezig zijn bij de eindinspectie. De verhuurder eist op basis van de eindinspectie betaling van extra te maken kosten. De vordering wordt door de rechter afgewezen, de eindinspectie voldoet niet aan de eisen. De rechter stelt dat de eis verhuurder niet gegrond is en de huurder zijn borg terug moet krijgen.

Samenvatting

Huurder heeft het huurcontract opgezegd, om de borgsom van 1.450, – euro terug te krijgen moet er een eind inspectie plaatsvinden. In het huurcontract is genomen dat er een voor inspectie plaats vind bij aanvang van de huur en een eind inspectie bij de be‰indiging van het huurcontract. Deze inspectie wordt uitgevoerd in het bijzijn van verhuurder, de beheerder en de huurder.

De beheerder heeft met de huurder een afspraak gemaakt om de eindinspectie plaats te laten vinden dit is op 6 oktober 2008 om 19uur. Op 3 oktober 2008 laat de beheerder aan de huurder weten dat om 19 uur niet gaan lukken en of de eindinspectie ook eerder kan plaats vind. De beheerder stelt 17 uur voor en indien de huurder er niet bij kan zijn zullen de beheerd en de verhuurder de eindinspectie zonder de huurder uitvoeren.

De huurder reageert hier op dat hij 17uur niet gaat halen maar dat hij er wel om 18.30 kan zijn, dan gaat hij eerder bij zijn werkt weg.

De verhuurder/ beheerder reageert hier op dat dit niet kan en dat zij de eindinspectie zullen uitvoeren en indien er wat is de huurder dit te horen krijgt van de verhuurder. Op de voorstellen om het op een ander moment te doen wordt niet ingegaan. De inspectie vindt op 6 oktober 2008 plaats zonder de huurder en het rapport wordt de volgende dag toegestuurd.
De verhuurder heeft tijdens de eindinspectie geconstateerd dat er gebreken zijn aan de woning en vordert bij de huurder 3.253, – euro voor herstel met daarbij 2.900, – euro voor de kosten van de huurderving.
De huurder gaat hier niet mee akkoord mee en eist zijn borg terug. De verhuurder stapt naar de rechter en vordert het boven staande.

De rechter oordeelt dat de verhuurder geen beroep kan doen op wanprestatie van de huurder. De eis van de verhuurder is niet geldig omdat de eindinspectie heeft plaats gevonden met afwezigheid van de huurder. In het huurcontract is nadrukkelijk opgenomen dat de eind inspectie plaats zal vinden met de beheerder, verhuurder EN de huurder.
Aangezien de verhuurder een geldige eindinspectie onmogelijk heeft gemaakt is dit voor eigenrisico van de verhuurder. De eis van de verhuurder wordt afgewezen en de rechter veroordeeld de verhuurder tot het terug betalen van de borgsom met rente en de gemaakte kosten in het geschil.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON