zetel van fortuin en hoofdverblijfplaats

Kenmerk: 9149590 CV EXPL 21-5697
Datum uitspraak: 16 december 2021
Rechter: A.W.J. Ros
Instantie: rechtbank amsterdam
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder maant huurder om de woning op te geven en stelt een termijn van één week. Kondigt bij uitblijven ontruiming gang naar de rechter aan. Huurder zou er niet wonen en verhuurder poogt dit aan te tonen met onderzoeksrapporten. Rechter gaat echter uit van zetel van fortuin, die wel degelijk in de woning is gelegen en gaat voorbij aan aanwezigheidspercentages.

Samenvatting

Relatie van huurder werkt in omgeving Amsterdam maar bezit huis in friesland. Huurder zou meestentijds daar te vinden zijn en relatie af en toe in Amsterdam. Verhuurder poogt op basis van aanwezigheidspercentages aan te tonen dat huurder niet zijn hoofdverblijfplaats in Amsterdam heeft.
Er is geen huurovereenkomst overlegd, maar huurder geeft aan dat er een model is gebruikt waarin de hoofdverblijfplaats wel degelijk een eis is. De rechter gaat verder uit van art 7:213 waaruit niet expliciet een plicht tot het houden van de hoofdverblijfplaats is opgenomen maar dat de bepaling van goed huurderschap de verplichting tot hoofdverblijf kán inhouden.

Rechter heeft nog maar eens de gangbare kijkwijze helder opgeschreven, jammer dat de verhuurder geen jurist had die hem dit ook al kon vertellen:

“Naar vaste rechtspraak geldt dat iemand zijn woonstede c.q. hoofdverblijf heeft op de plaats waar iemand werkelijk woont met zijn gezinsleden, waar hij de zetel van zijn fortuin heeft, zijn zaken behartigt, zijn goederen en eigendommen beheert, kortom de plaats waar iemand niet vandaan gaat dan met een bepaald doel en tevens met het plan om, als dat doel is bereikt, terug te keren.”

Huurder is in 2020 getrouwd en had sinds 1976 relatie. De huisvestingsvergunning is aan beiden verstrekt. Verhuurder voert het trouwen aan als een truuk om een positie te krijgen. De rechter gaat hieraan voorbij: “in het geval niet reeds vanaf de aanvang <..> huurder van het gehuurde zou zijn, is zij in ieder geval op grond van art 7:266<..> medehuurder.

Huurder heeft abonnementen in Friesland lopen, Rechter vind het logisch dat hij daar ook voorzieningen wil realiseren.

Vorderingen ontbindinghuurovereenkomst, ontruiming en kosten recherche-onderzoeken worden afgewezen

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON