Zijn erven van verhuurder verantwoordelijk voor teveel betaalde huur.

Kenmerk: CV 07-10683
Datum uitspraak: 18 december 2007
Rechter: Mr. D.H. de Witte
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

De erfgenamen treden in plaats van de overleden verhuurder en nemen de bestaande huurovereenkomst over.

Samenvatting

De kantonrechter oordeelt dat de erfgenamen in de plaats van de overleden verhuurder treden en dat zij de bestaande huurovereenkomst overnemen. Zijn er onderhoudsklachten dan zijn de erfgenamen verplicht om de klachten te verhelpen.

Inmiddels is de huurovereenkomst ge?indigd. Maar daarvoor heeft de kantonrechter de huurprijs verlaagd tot 25% van de maximaal redelijke huurprijs, wegens een ernstig gebrek. Deze verlaging zal ingaan van november 2002 tot augustus 2004. De huurder heeft meerdere brieven gestuurd aan de erven van de verhuurder tot betaling van de teveel betaalde huur.
De erven van de verhuurder voeren primair aan dat huurder een niet bestaande partij heeft opgeroepen, omdat huurder de dagvaarding bekend had moeten maken aan het laatste adres van de overledene of hij had iedere erfgenaam afzonderlijk moeten oproepen in een landelijk dagblad. Tevens zou de kantonrechter niet bevoegd zijn om uitspraak te doen over een bedrag boven de ?5.000,-.

De kantonrechter oordeelt als volgt. De zaak betreft een huurovereenkomst zodat de kantonrechter op grond van art. 93 sub c RV bevoegd is over de vordering te oordelen. Wat betreft de dagvaarding. De kantonrechter begrijpt het verweer als volgt. De erven van verhuurder geven toe dat zij als partij wel bestaan, maar dat de dagvaarding op onjuiste manier is betekend. Hierdoor is de dagvaarding nietig. De kantonrechter verwerpt dit. De erven van verhuurder hebben geantwoord bij brief. Huurder mocht ervan uitgaan dat ook de dagvaarding naar dit opgegeven adres mocht worden verstuurd. Tevens zijn de erven van verhuurder in het geding verschenen.
Op 22 december 2006 is er een gerechtelijke procedure geweest over de hoogte van de huurprijs. Dit heeft het gezag van gewijsde gekregen. Dit houdt in dat de beslissing bindend is voor beide partijen en dat hier niet op terug kan worden gekomen. De kantonrechter gaat uit van de toen vastgestelde huurprijs en wijst het gevorderde toe.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON