Zonder toestemming aangebrachte ZAV’s geen reden voor ontbinding ovk

Kenmerk: 9522741CV EXPL 21-7370
Datum uitspraak: 11 mei 2022
Rechter: Mr. S.N. Schipper
Instantie: Particuliere verhuurder
Winnaar: Huurder, mw van Dijken

Opnieuw zoeken:

Kern

Aanvang huur in 1978 dmv mondelinge overeenkomst. Huurder brengt zonder toestemming vlak daarna ZAV’s aan. Verhuurder kan 2 oude brieven laten zien waarmee hij aantoont dat hij de huurder er op heeft gewezen dat huurder toestemming had moeten vragen en verzoekt in een van de brieven om het gehuurde in oude staat terug te brengen. De rechter redeneert dat nu de verhuurder pas 23 jaar later gevolg geeft aan de brieven dmv het aanspannen van een procedure het kennelijk ook niet zo heel belangrijk voor hem was. Er is geen sprake van enige tekortkoming van de huurder die ontbinding of beeindiging van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Huurder kan in de woning blijven wonen en de verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten.

Samenvatting

Een verhuurder vraagt ontbinding van de overeenkomst omdat de huurder zonder toestemming veranderingen in- en om het huis heeft gebracht. Het gaat dan om bv de voortuin die tot parkeerplaats is gemaakt, een groot duivenhok in de tuin en een door huurder aangelegde CV. De ZAV’s zijn heel lang geleden aangebracht. De huurder heeft geen schriftelijke toestemming gevraagd. Daarentegen kan de verhuurder 2 brieven uit 1995 en 1999 laten zien waarin hij de huurder verzoekt om de ZAV’s weg te halen. Desalniettemin krijgt de verhuurder ongelijk van de rechter.

Wat de rechter in zijn vonnis belangrijk vindt is oa:
– Het om aanpassingen aan en om de woning gaat die al heel lang geleden zijn aangebracht.
– De verhuurder heeft weliswaar in 2 oude brieven aangegeven dat de huurder toestemming had moeten vragen voor de ZAV’s echter de verhuurder heeft daar nooit meer gevolg aan gegeven. De rechter redeneert dat het dus ook niet zo heel belangrijk voor de verhuurder is nu hij daar pas zo’n 23 jaar later op terug komt.
– De verhuurder heeft niet goed onderbouwd dat de veranderingen afbreuk doen aan de waarde van het onroerend goed, de verhuurbaarheid van het gehuurde schaden of onvakkundig zouden zijn uitgevoerd. De verhuurder heeft alleen foto’s toegevoegd wat de rechter dus kennelijk onvoldoende vindt.
– Nu expliciet is afgesproken dat de verhuurder voor de buitenkant diende de zorgen had de verhuurder ook het nodige onderzoek moeten verrichten. Als de verhuurder eens in de tien of twintig jaar langs komt is dat onvoldoende en kan deze verantwoordelijkheid niet via de kikplicht op de huurder worden afgewend.

De conclusie van de rechter is dus dat er geen sprake is van enige tekortkoming van de huurder die ontbinding of beeindiging rechtvaardigt. Huurder kan in de woning blijven wonen en de verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON