Van Hooijdonk – te hoge kosten – reclaim your money

English

Verhuurder Van Hooijdonk – SVU – vraagt te hoge servicekosten en rekent ten onrechte € 250 inschrijfkosten. Dat kan je terug krijgen!
Dertig huurders op de Duivendrechtsekade in Amsterdam kregen hun inschrijfgeld terug na een procedure.
Andere huurders kregen tot € 1400 terug van het voorschot servicekosten dat ze betalen.
Misschien valt dat bij jou lager uit, maar het is vast de moeite.

Laat geen geld liggen – kom nu in actie

Voor servicekosten betaal je maandelijks een voorschot. De verhuurder moet elk jaar een afrekening sturen met de werkelijke kosten. Heb je teveel betaald? Dan hoor je dat terug te krijgen. Het gaat over alle kosten die je betaalt naast de kale huur. Dus ook meubilering en andere kosten. Van Hooijdonk stuurt geen afrekeningen. Ook dan kan je de Huurcommissie vragen een uitspraak te doen. Daarvoor moet je €25 leges betalen, maar dat krijg je terug bij winst en die kans is heel groot.

Woonde je in (een deel van 2020) bij Van Hooijdonk? Tot en met 30 juni kan je de servicekosten aankaarten. Doe het nu!

Verzoek de Huurcommissie om een uitspraak. Zie deze Handleiding servicekosten Van Hooijdonk als je in Amsterdam woont (met hier het bezwaar als pdf). Je kan de handleiding ook gebruiken als je niet in Amsterdam woont, alleen kan je dan !WOON niet machtigen.

Zie voor de gedragingen van verhuurder Van Hooijdonk dit nieuwsbericht.

Woon je in Amsterdam? Neem dan contact met ons op als je vragen hebt. Je kan ook mailen naar flexhuren@wooninfo.nl

English

Landlord Van Hooijdonk – SVU – charges too high service fees and mistakenly charges a €250 registration fee. You can get that back!
Thirty tenants on the Duivendrechtsekade in Amsterdam got their registration fees back after a procedure.
Other tenants got up to € 1400 back from the advance service charge they pay.
Maybe that will be lower for you, but do try. It’s probably worth it.

Reclaim your money – take action now

You pay a monthly advance for service charges. The landlord has to send a statement every year with the actual costs. Did you pay too much? Then you should get it back. Service charges include all costs you pay in addition to the basic rent. This includes furniture and other costs. Van Hooijdonk does not send statements. In that case you can also ask the rent assessment commission for a ruling. For that you have to pay €25, but you get that back if you win, and that chance is very high.

Did you live in (part of 2020) at Van Hooijdonk? You can raise service charges until June 30 at the latest. Do it now!

Ask the Rent Commission for a ruling. See how to do that in this Instruction service costs Van Hooijdonk (and use this bezwaar servicekosten pdf for bezwaar – objection)

If you live outside Amsterdam you can use the instruction, but you cannot authorise !WOON.

For the conduct of landlord Van Hooijdonk, see this news item (in Dutch)

Do you live in Amsterdam? Please contact us if you have questions. You can also email flexhuren@wooninfo.nl

Artikel delen:

!WOON