Huurverhoging 2020 bij woningcorporaties Amsterdam

16 april 2020

Gemiddelde huurverhoging 3,1% of minder

De gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties in Amsterdam is dit jaar lager dan bij veel particuliere verhuurders. Ymere en Eigen Haard rekenen gemiddeld het minst verhoging. Ook passen alle corporaties het Amsterdamse Woonlastenakkoord toe. Dat is een set afspraken voor mensen met een laag inkomen. Toch komt de verhoging voor veel huurders bepaald niet gelegen, zeker niet als deze hoger is dan de inflatie. Voor sommige lage inkomens valt het landelijk Huurakkoord beter uit dan het Amsterdamse akkoord en niet alle corporaties houden daar rekening mee. !WOON adviseert huurders in die gevallen toch een verzoek aan de corporatie te richten om de huurprijs aan te passen. We zetten het beleid per corporatie voor u op een rij.

Amsterdamse corporaties mogen over het gehele bezit van huurwoningen een gemiddelde verhoging van 3,1% vragen. Dat is een half procent boven de inflatie. Binnen deze kaders kan elke corporatie een eigen invulling geven aan de huurverhoging. Het ene type woning iets meer, het andere iets minder, als de gemiddelde verhoging over het hele bezit maar beperkt blijft tot maximaal 3,1%. Minder mag ook, dat doen onder andere Eigen Haard en Ymere. Of dat kan hangt vooral af van de financiële ruimte van een corporatie en van de resultaten van de onderhandelingen met de huurderskoepel. De huurdersorganisaties hebben zich ook dit jaar weer volop ingezet om de verhoging te beperken.

De inflatie over 2019 is een procent hoger dan het jaar ervoor, waardoor de huurverhoging gemiddeld ook hoger uitvalt. Wel is de verhoging bij woningcorporaties gemiddeld lager dan bij particuliere verhuurders.

Het Amsterdams Woonlastenakkoord

Verder passen de corporaties het Amsterdamse Woonlastenakkoord toe. Dat is een set afspraken voor mensen met lage inkomens, enkele jaren geleden gemaakt door huurdersorganisaties, gemeente en corporaties. Als mensen een huur betalen die te hoog is in verhouding tot hun inkomen is huurbevriezing of zelfs huurverlaging mogelijk. Nadat deze afspraken zijn gemaakt kwam er vorig jaar een landelijk Woonakkoord tussen de Woonbond en Aedes, de landelijke koepel van woningcorporaties. In een aantal situaties pakt dat beter uit dan het Amsterdamse akkoord, in andere situaties juist slechter. In het landelijke akkoord staat ook dat lokaal afgeweken kan worden van de landelijke afspraken. Dat betekent dat in Amsterdam de Amsterdamse afspraken gelden. Toch adviseert !WOON huurders waarbij de lokale afspraken slechter uitpakken om de corporatie te verzoeken de landelijke afspraken toe te passen.

Wat is toegestaan bij de Huurverhoging 2020?

De maximale huurverhoging is dit jaar 5,1% en voor huurders met een inkomen boven de € 43.576 zelfs 6,6%. Zie voor meer informatie over de regels het overzicht in de link hieronder. De bijkomende landelijke regel voor woningcorporaties is een Huursomstijging (stijging van de gemiddelde huurprijs) met het inflatiecijfer. In gebieden waar veel investeringen nodig zijn mag dat een procent hoger liggen. In Amsterdam hebben gemeente, corporaties en huurdersorganisaties afgesproken dat laatste tot een half procent te beperken. De huursomstijging is dus inflatie 2,6% + 0,5% = 3,1,% verhoging over het hele bezit in 2020.

Klik hier voor een overzicht per corporatie (pdf)

De regels voor huurverhoging in 2020

Artikel delen:

!WOON