Camelot belooft beterschap maar handelt anders

10 februari 2021

De in het hele land actieve verhuurder Camelot kwam onlangs behoorlijk negatief in beeld. Het NRC schreef een uitvoerige reportage en de branche-organisatie van leegstandsbeheerders schortte daarna zelfs het lidmaatschap op. Als reactie startte Camelot een charme offensief en belooft beterschap. In Amsterdam is daar nog weinig van te merken. Sterker nog, het bericht dat huurders van een pand aan de Slotermeerlaan deze week kregen beweegt in een heel andere richting.

Als huurders vertrekken uit hun woonruimte horen ze hun borg terug te krijgen. Camelot houdt daar standaard € 150 van in. Dat bedrag krijgen mensen pas terug nadat de servicekosten zijn afgerekend. Van de wet mag dat niet, want de borg moet na de eindinspectie op een redelijke termijn teruggegeven worden. In de praktijk is dat doorgaans een paar weken tot hooguit een maand. De eindafrekening servicekosten komt meestal pas een half jaar na aflopen van het kalenderjaar, dat is dus geen redelijke termijn.

Afzien van geld en rechten met ‘simpele reply op deze mail’

Nu biedt Camelot huurders het volgende aan:

“Na de eindoplevering van de door jou gehuurde ruimte houdt Camelot € 150,- van de borg in. Dit is een voorschot op de eindafrekening van de servicekosten. Je kunt er voor kiezen om middels een reply op deze e-mail akkoord te gaan met een afstandsverklaring. Dit houdt in dat zowel jij als Camelot verklaren niets meer van elkaar te vorderen hebben met betrekking tot de servicekostenafrekening. Dat betekent dat de € 150,- niet zal worden ingehouden op je borg en dat de eindafrekening van de servicekosten niet zal plaatsvinden. Je gaat akkoord met de afstandsverklaring door een simpele reply op deze mail. Let op: wij kunnen alleen uitbetalen (na aftrek van eventuele andere openstaande vorderingen) als we een akkoord van je hebben ontvangen.”

Door akkoord te gaan krijgen huurder direct de door henzelf betaalde € 150 terug. Wat ze dan inleveren is het recht op terug betalen van teveel berekende servicekosten. Dat gaat gemiddeld al snel om € 500 per huurder per jaar. Op de Slotermeerlaan lopen veel van dit soort procedures over de afrekening van 2018 en 2019. Afgelopen juni dienden we nog 107 verzoeken in bij de Huurcommissie, deze zaken lopen nog. De afrekening 2020 komt pas medio 2021. Of de afstandsverklaring alleen gaat over dat laatste jaar of ook over eerdere jaren laat de tekst in het midden.

Huurders worden zo verleid om af te zien van rechten en mogelijk veel geld ‘door een simpele reply op deze mail’. Vooral niet doen, is ons advies. De verklaring is niet rechtsgeldig, maar dat moet je dan weer in een rechtszaak aankaarten. In april 2020 oordeelde het Gerechtshof in Den Haag nog in een vergelijkbare kwestie waarin huurder moest afzien van rechten: “Het hof voegt daaraan toe dat (…..) dit (….)  niet mogelijk is. Het accepteren van een dergelijke uitzondering zou in belangrijke mate afbreuk doen aan het stelsel van huurbescherming waarvan de procedure bij de Huurcommissie onderdeel uitmaakt.”

Kan eigenaar Woonzorg hier iets aan doen?

Het pand aan de Slotermeerlaan is door woningcorporatie Woonzorg tijdelijk verhuurd aan Camelot. Je zou van een sociaal verhuurder mogen verwachten dat zij een aantal eisen stelt over de prijzen en de omgang met huurders. Dat is blijkbaar geen onderdeel van het contract, want Woonzorg liet ons weten geen bemoeienis te hebben met het pand.

In schril contrast met beloftes Camelot tot verbetering

“Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor de rotzooi die we ervan gemaakt hebben in Luna”, zei directeur Bob de Vilder van Camelot onlangs tijdens de online-ontmoeting met (oud-)huurders in Eindhoven Aldus berichtte het Eindhovens dagblad in een artikel van 15 januari: ‘Verhuurder Camelot diep door het stof’. De bijeenkomst kwam tot stand op initiatief van het lokale CDA raadslid Miriam Frosi. Zij is blij met het gesprek maar voegt daar in de krant wel dit aan toe. ,,Maar ik heb nog niet het gevoel dat de structurele problemen ook echt opgelost gaan worden. De persoonlijke zaken worden wel aangepakt, maar dat is goedkoop. Camelot heeft nu een verdienmodel aan hoge servicekosten en in rekening brengen van naheffingen. Dat moet fundamenteel anders. De Vilder kan het mooi vertellen, maar praatjes vullen geen gaatjes. Camelot moet nu laten zien dat ze ook echt in actie komen.”

Die actie is er in Amsterdam dus wel. Alleen niet de goede kant op.

Camelot is boos op WOON

 

 

 

Artikel delen:

!WOON