Bewonerscommissie Holendrecht in beeld

13 april 2021

Alida Landbrug is actieve bewoner in Holendrecht in Amsterdam Zuidoost. Dit is een van de ontwikkelbuurten in Amsterdam, waar de komende jaren het nodige gaat veranderen. Actieve bewoners spelen daar een onmisbare rol in. Dit interview is onderdeel van een reeks die !WOON publiceert over de inzet van actieve bewoners voor hun buurt.

‘Betrokkenheid betekent: je bent ergens een deel van. Wij zijn uiteindelijk allemaal mede verantwoordelijk voor de wijk en alles wat er gebeurt’.

Kennismaken met Alida Landbrug

Mijn naam is Alida Landbrug, voorzitter en oprichter van Bewonerscommissie Holendrecht. Sinds 2010 woon ik in Holendrecht aan het Opheusdenhof. Mijn werk doe ik met liefde. Dit heeft altijd de keuze in mijn werk en mijn vrijwilligerswerk bepaald. Sinds 1989 heb ik altijd de nadruk gelegd op ‘er zijn voor de ander’, in welke vorm dan ook.

Mijn achtergrond ligt in het welzijnswerk: ik heb leidinggevende functies gehad bij het Leger Des Heils en in het jongerenwerk. Maar ik miste de werkvloer, het direct betrokken zijn bij de problematiek. Daarom heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om gezinshuisouder te worden. Dan woon je met een aantal kinderen in huis, je bent dan een soort moeder. Je probeert een gezinssituatie na te bootsen waarin kinderen zich welkom en gehoord voelen. In de hulpverlening was ik er niet altijd blij mee dat kinderen in grote groepen worden opgevangen, in een grote groep verdwijn je. Daarom past dit zo goed bij mij. Het is heel intensief, 24 uur per dag, gedurende 3 weken is het een deel van je leven.

Waarom hebben jullie Bewonerscommissie Holendrecht opgericht?

Toen ik in Holendrecht kwam wonen, verbaasde ik mij dat bewoners zich niet meer bemoeiden met het onderhoud van de woningen en met onderwerpen als betaalbare woningen en een schone en opgeruimde buurt. Ik vind de woonomgeving nog steeds belabberd, het is slordig en slecht onderhouden. Het gaat om woningen die er al 40 jaar staan. Daarom vond ik dat het tijd werd om samen met buurtbewoners de krachten te bundelen. Zodat we in gesprek kunnen gaan met de verhuurder, om mee te praten over het onderhoud voor de komende jaren. Zodat we een schonere, veilige en leefbare buurt krijgen. De huren gaan jaarlijks omhoog het onderhoud verbetert niet. Dat was voor mij de trigger.

Wat is je droom voor de buurt?

Het ideaalbeeld voor de buurt, daar denk ik elke dag over na. Mijn diepste wens is dat bewoners elkaar ontmoeten in het belang van de wijk, in het belang van de ontwikkeling van de wijk en het belang van hun kinderen en diens kinderen en niet vanuit individueel belang. Bij ontwikkeling van de wijk heb ik het over: veilige scholen, veilige buurten, goed onderhouden speelplekken- en toestellen, goede toegankelijke winkels en goed onderhouden woningen.

Het begint bij het schoonhouden van je eigen portiek, tot aan welk type onderwijs wordt er aangeboden, welke winkels zijn er in de buurt: echt alles! Ik vind dat de bewoners mogen meepraten- en beslissen over ontwikkelingen in de wijk, we mogen onze stem laten gelden. Het zou ook mooi zijn als bewoners meer betrokken zijn bij wat er aan de andere kant van het spoor gebeurt, aan de kant van Amstel III.

Contact Bewonerscommissie Holendrecht

Bewonerscommissie Holendrecht komt op voor de belangen van bewoners in de Meernhof, Millingenhof, Ochtenhof en Opheusdenhof en is verbonden aan Eigen Haard. BC Holendrecht komt graag in contact met bewoners die zich willen inzetten voor de wijk!

Mail Bewonerscommissie Holendrecht

Een van de leden van BC Holendrecht, Maureen Hubbard, is tevens betrokken bij Platform 1106 Holendrecht. Dit platform in oprichting zet zich in voor alle bewoners van Holendrecht. Interesse? Zie het interview hieronder met de contactgegevens van het Platform.

Platform 1106 Holendrecht uit Zuidoost in beeld

Holendrecht – Amsterdam Zuidoost [ontwikkelbuurt]

Artikel delen:

!WOON