Change= brengt dienstenkosten niet meer in rekening

30 juni 2021

De 1100 huurders van Change= in Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost hebben bericht ontvangen dat zij in juli geen rekening krijgen voor het aanvullende dienstenpakket. Alleen overeengekomen optionele zaken als scooter parkeerplaats, gastenpas of TV pakket worden nog gefactureerd. Dat scheelt € 97 per bewoner per maand in Nieuw-West en € 118 in Zuidoost. De oorzaak is een recente uitspraak van de kantonrechter in een door 250 huurders aangespannen rechtszaak. Deze oordeelde dat een verplicht aanvullend dienstenpakket bovenop huur en servicekosten niet rechtmatig is. Huurders betalen de huur en servicekosten aan de eigenaar, de dienstenkosten gaan naar Change=.

Het niet meer innen van de kosten voor het dienstenpakket is een eerste stap. De discussie is daarmee zeker nog niet afgesloten. Change= overweegt beroep tegen de uitspraak en probeert de kosten alsnog via de servicekosten in rekening te brengen. Huurders in Nieuw-West kregen op 30 juni alvast een herziene afrekening over de servicekosten voor 2018.  Het is de vraag of en in hoeverre dat mogelijk is, zie dit bericht.

Bovendien willen alle huurders graag het geld terug dat ze ten onrechte hebben betaald in de periode dat ze er wonen of gewoond hebben.

Q & A en aanmelden voor een eventuele nieuwe procedure

Huurders met vragen vinden meer uitleg op deze Q & A pagina (Nederlands en Engels) die we aanvullen zodra er meer bekend is. De huurders die niet meegedaan hebben met de procedure kunnen zich hier ook op een lijst zetten voor een nieuwe procedure, mocht die straks nodig zijn.

Hieronder het bericht dat de huurders op 29 juni 2021 ontvingen van Change=

Beste bewoner,

In de loop van vandaag, dinsdag 29 juni 2021, ontvangt u van ons uw huur- en dienstenfactuur. De dienstenfactuur ziet er anders uit dan u van ons gewend bent. In deze e-mail leggen we u uit waarom dat is.

Op 21 juni jl. heeft de Kantonrechter uitspraak gedaan in een zaak over onder andere de communitykosten. De rechter heeft onder meer geoordeeld dat facturering van die kosten via de dienstenfactuur onrechtmatig is. Om die reden is besloten om communitykosten, internet en het interieur pakket per direct van de dienstenfactuur te halen en niet via Shared Services in rekening te brengen.

Op de dienstenfactuur staan nu alleen nog de optionele diensten zoals een scooter- parkeerplaats, de gastenpas en het tv-pakket vermeld. Niet iedere bewoner maakt gebruik van, of heeft, optionele diensten. Wanneer u geen optionele diensten gebruikt, ontvangt u deze maand dan ook geen dienstenfactuur, maar alleen de huurnota.

Zodra wij meer informatie hebben over hoe om te gaan met de levering van internet en het gebruik van de door de verhuurder geleverde roerende zaken in de studio, informeren wij u nader.

Vertrouwend op het feit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

Change=

Rechter verklaart extra kosten bij Change= ongeldig

Artikel delen:

!WOON