Mooi proces met bewoners Sloterhof over renovatie

07 juli 2021

De bewoners van het Sloterhof complex in Amsterdam Nieuw-West willen graag comfortabelere en duurzamere woningen. Al voor de coronacrisis was de bewonerscommissie hierover met eigenaar DVM in gesprek. Verder dan investeren in regulier onderhoud wilde de verhuurder toen niet gaan. Inmiddels zijn de verhoudingen veranderd en onderzoekt DVM serieus de mogelijkheden voor een ingrijpende renovatie. Met de bewonerscommissie is een uitgebreid participatieproces opgestart om te onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden een renovatie zou kunnen plaatsvinden. Dit proces is in grote mate te vergelijken met de processen zoals die in de Amsterdamse Kaderafspraken zijn beschreven. De positie die de Kaderafspraken bewonerscommissies toebedeelt gelden normaal alleen bij woningcorporaties. Hier volgt een particuliere eigenaar dit traject en dat zien wij bij !WOON nog niet vaak. Het is een mooie ontwikkeling, waar zowel de bewonerscommissie als DVM trots op mogen zijn. Het is ook verstandig, want het leidt in de regel tot een goed uitvoerbaar project met veel draagvlak onder de bewoners.

Aanpak en achtergrond Sloterhof

Het Sloterhof is een monumentaal complex in Amsterdam Nieuw-West van ruim 600 woningen. Monumentaal, omdat het zogenaamde ‘Airey-woningen’ betreft: een nieuwe naoorlogse bouwmethode die destijds revolutionair was. Het aantal complexen dat op deze wijze is gebouwd is beperkt en het Sloterhof is een van de mooiere – zo niet het mooiste voorbeeld daarvan. Ook is er door de jaren heen weinig aan de woningen vernieuwd, waardoor veel oude kenmerken niet verloren zijn gegaan. Keerzijde van de medaille is dat de woningen verouderd zijn. Ze worden als tochtig, vochtig, gehorig, koud en onprettig ervaren, zo blijkt uit een woonwensenonderzoek onder de bewoners. Het mag geen verrassing heten dat de energielabels laag zijn en de gemiddelde stookkosten hoog. De noodzaak van een aanpak staat voor alle partijen buiten kijf.

Bewoners worden nu actief betrokken bij plannen

Zoals hierboven al vermeld, duurde het even voordat verhuurder DVM bereid was om over een renovatie na te denken. Dat is nu echter geheel veranderd. DVM steekt veel tijd en energie in onderzoek en planvorming. De bewonerscommissie wordt hierbij uitgebreid betrokken en krijgt daadwerkelijk invloed. Bewoners zijn eind 2020 door middel van een woonbelevingsonderzoek bevraagd over hun mening over de staat van de woningen. De bevindingen zijn niet erg verrassend en worden meegenomen in de planvorming.

Stand van zaken

Momenteel doet DVM vooral bouwtechnisch en financieel onderzoek naar de verschillende maatregelen: hoe moeten bepaalde zaken aangepakt worden, wat betekent dat voor de werkzaamheden in de woning, welke kosten staan daar tegenover en past dat nog in een redelijke huurprijsverhoging (essentieel voor het verkrijgen van draagvlak)? Dat is een complexe puzzel die nog behoorlijk wat afstemming en overleg vraagt. Op dit moment worden er een aantal modelwoningen gecreëerd die meer duidelijkheid moeten geven. Na de zomervakantie van 2021 zal tussen partijen overleg plaatsvinden over de lessen die geleerd zijn in de modelwoningen.

Meer informatie

De ondersteuning van de bewonerscommissie werd uitgevoerd door Jamal el Otmani van het projectteam Energie & Woningverbetering. Nu het karakter van de planvorming richting renovatie gaat, heeft adviseur Kevin van Beek de ondersteuning van bewonerscommissie overgenomen. Beide adviseurs zijn werkzaam bij !WOON.

!WOON: Adviseur Kevin van Beek

Foto: Dolf Toussaint

Meer over de geschiedenis van Sloterhof op Wikipedia

Bewoners Sloterhof willen 600 woningen verduurzamen

Interview uit 2019

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten