Huurdersnetwerk HNA wil nieuwe afspraken

01 februari 2022

Het nieuwe regeerakkoord voorziet in afschaffen van de verhuurderheffing. Dat verandert de situatie op de woningmarkt en daarom wil het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken opnieuw bespreken. In die afspraken legden huurdersorganisaties, gemeente en woningcorporaties hun inzet vast. De HNA zie nu meer ruimte voor huurders. “De Amsterdamse huurders hebben ademruimte verdiend na jarenlang kromgelegen te hebben voor het ophoesten van de verhuurderheffing”, stelt een woordvoerder.

De oproep klinkt logisch, omdat de gemaakte afspraken al voorzien in deze situatie. Op pagina 5 van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken staat:

“… Daarom doen wij samen een dringend beroep op het Rijk om de verhuurderheffing af te schaffen. … Als dat gebeurt, gaan de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordigers opnieuw om de tafel om deze afspraken verder te verbeteren ten behoeve van de Amsterdamse huurders en woningzoekenden.”

Het HNA vraagt de ondertekenaars van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken in een brief hier op in te gaan. “De Amsterdamse huurders en de Amsterdamse volkshuisvesting hebben ontzettend veel last gehad van de verhuurderheffing”, licht een woordvoerder van het HNA  toe. “De huurders verdienen een huurbevriezing en er moet per direct een stop komen op de verkoop van sociale huurwoningen in de stad.”

Als de afspraken weer ter discussie komen gaan huurdersorganisaties van woningcorporaties verenigd in de FAH, de Amsterdamse corporaties en de gemeente Amsterdam weer om tafel. Het HNA wil dan graag aansluiten, zo stellen zij in hun brief. Het is nog niet bekend hoe de partijen in de overeenkomst reageren op de oproep.

Prestatieafspraken en Woonvisie

Artikel delen:

!WOON