Veel animo voor informatie langer zelfstandig thuis

25 maart 2022

!WOON team Zuid organiseerde onlangs twee bijeenkomsten over hoe ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ruim vijftig mensen hadden zich opgegeven voor de online bijeenkomst. De hoge opkomst laat zien dat het onderwerp leeft. Vanwege de coronamaatregelen was een fysieke bijenkomst in november afgezegd. Gelukkig kon de bijeenkomst online toch doorgaan en konden geïnteresseerde bewoners en professionals op die manier aansluiten. Daarna volgde op 24 maart alsnog een voorlichtingsbijeenkomst in samenwerking met Het Felicitatieproject in het Huis van de wijk Rivierenbuurt in de Rijnstraat.

Regelingen

De deelnemers kregen voorlichting over welke regelingen en mogelijkheden er zijn voor langer zelfstandig thuiswonen, zowel voor de sociale huur als de vrije sector. De Hoog naar Laag en Van Groot naar Beter regelingen zijn de belangrijkste in de sociale sector. Huurders krijgen hierbij voorrang bij het reageren op corporatiewoningen op Woningnet en hebben de mogelijkheid om dan gebruik te maken van een verhuiskostenvergoeding.

Aanpassingsmogelijkheden en verhuisvergoeding

Vrije sector huurders kunnen net als sociale huurders via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aanspraak maken op de aanpassingsmogelijkheden voor langer zelfstandig thuiswonen alsook een eventuele verhuiskostenvergoeding bij verhuizing.

Voorwaarden voor regelingen

In de praktijk blijkt het voor bewoners toch lastiger dan gedacht om gebruik te maken van dit soort regelingen. Om in aanmerking te komen moeten huurders aan bepaalde voorwaarden voldoen en moeten ze weten hoe en waar ze de aanvraag moeten indienen. De voorlichtingsbijeenkomst gaf hier verder aandacht aan. Daarnaast was er ook aandacht voor de andere werkzaamheden van !WOON, zoals advies over huurrecht, huisbezoeken bij onderhoudsgebreken en ondersteuning bij voor woningzoekenden tijdens de spreekuren woning zoeken. Het onderwerp maakte veel los bij de deelnemers. In de vragenronde konden zij al hun vragen over het huren en langer zelfstandig thuiswonen neerleggen bij de bewonersconsulenten van !WOON.

Folder Woonwijzer 55+ ‘passend wonen’

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken kunnen geïnteresseerden naast deze bijeenkomsten ook de ‘Woonwijzer Oost’, ‘Woonwijzer West’  of de ‘Woonwijzer Zuid’ lezen.

Van Hoog naar Laag

Artikel delen:

!WOON