Aanmaning na bezwaar huurverhoging meestal niet terecht

10 augustus 2022

Voor veel huurders is het vaste prik: op 1 juli gaat de huur omhoog. Wie het niet eens was met het voorstel stuurde voor die datum een bezwaarschrift naar de verhuurder. En bleef vaak het oude huurbedrag betalen. De verhuurder beoordeelt vervolgens of hij akkoord gaat met het bezwaar. Is de verhuurder het niet eens met het bezwaar, dan moet hij de zaak voorleggen aan de Huurcommissie. De Huurcommissie beslist uiteindelijk of u de huurverhoging moet betalen.

De laatste tijd krijgen we nogal wat meldingen van huurders waarbij de verhuurder niet de juiste route volgt. Hij beslist zelf dat het bezwaar ongegrond is en stuurt een aanmaning, omdat er een betalingsachterstand zou zijn. Betalen of anders…! Dat is onjuist. De verhuurder mag niet zelf beoordelen dat het voorstel correct is en de bezwaren ongegrond. Dat beslist de Huurcommissie. Vergeet de verhuurder deze cruciale stap en stuurt hij niet tijdig uw bezwaar door naar de Huurcommissie, dan kunt u de oude huur blijven betalen.

Aanmaning ontvangen?

Heeft u voor de voorgestelde ingangsdatum schriftelijk bezwaar ingediend bij de verhuurder? Dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen totdat de Huurcommissie anders beslist. Stuurt de verhuurder toch een aanmaning? Schrik niet. U hoeft het verschil nu niet te betalen. De spreekwoordelijke bal ligt bij de verhuurder. Hij moet het bezwaarschrift doorsturen naar de Huurcommissie. De Huurcommissie beoordeelt vervolgens of het bezwaar (on)gegrond is.

Om problemen te voorkomen is het verstandig om te reageren op de aanmaning van uw verhuurder. Laat weten dat u tijdig bezwaar hebt gemaakt tegen de huurverhoging en daarom de oude huurprijs blijft betalen. Wij hebben hiervoor een voorbeeldbrief gemaakt. Dit voorbeeld kunt u hier downloaden (wordbestand).

Geld achter de hand houden

Zet voor de zekerheid wat geld opzij. Mocht de Huurcommissie beslissen dat het bezwaar ongegrond is, dan heeft u het geld om de huurverhoging alsnog te betalen. De Huurcommissie beoordeelt namelijk met terugwerkende kracht of u de huurverhoging per de voorgestelde ingangsdatum (meestal 1 juli), moet betalen.

Geen bezwaar gemaakt en ook niet betaald: aangetekend rappel door verhuurder

Heeft u geen bezwaarschrift ingediend tegen de huurverhoging én de huurverhoging niet betaald? Ook dan bent u volgens de wet niet akkoord gegaan en is er op dit moment formeel nog geen sprake van een betalingsachterstand. Dan moet de verhuurder u een aangetekende herinnering (rappel) sturen over de huurverhoging, tenzij het oorspronkelijke voorstel per aangetekende post was verzonden. Hij moet dit bij een huurverhoging per 1 juli doen vóór 1 oktober. Heeft u deze herinneringsbrief ontvangen? Dan moet u zelf een procedure starten bij de Huurcommissie. Dit moet u bij een huurverhoging per 1 juli vóór 1 november doen met een speciaal formulier van de Huurcommissie.

Melding bij gemeente?

Verhuurders schrijven in de aanmaning soms dat zij verplicht zijn uw betalingsachterstand te melden bij de gemeente. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die dit van verhuurders vraagt. Deze regels zijn bedoeld om uiteindelijk huisuitzettingen bij grote huurachterstanden te voorkomen. Aangezien het bij deze aanmaningen om slechts een klein deel van het huurbedrag gaat, vinden wij deze vermelding in de brieven erg voorbarig. Aangezien er juridisch in deze situatie nog geen sprake is van een betalingsachterstand, hoeft u zich ook hier nu niets van aan te trekken.

Meer weten of hulp nodig?

Klik hier voor meer informatie en uitleg over de huurverhoging, bezwaar en de procedure bij de Huurcommissie. Heeft u hulp nodig of wilt u iemand spreken? Neem dan telefonisch of per email contact op of bezoek één van onze inloopspreekuren. Kijk hier voor het contactformulier, telefoonnummer en onze spreekuren.

Artikel delen:

!WOON