Kantonrechter: servicekosten Change= veel te hoog

02 maart 2023

De door Change= berekende kosten voor een complex in Amsterdam Zuidoost zijn veel te hoog. Dat concludeert de kantonrechter in een zaak van 96 huurders over de servicekosten van 2019. De huurders – bijgestaan door !WOON – zijn op bijna alle punten in het gelijk gesteld. Van de berekende kosten blijft ongeveer een kwart over. De huurders krijgen per persoon over 2019 circa € 1000 terug. De uitspraak zal grotendeels ook van toepassing zijn op 1500 zaken voor de twee panden van Change= die nog bij de Huurcommissie liggen in afwachting van dit vonnis.

De huurders wonnen eerder de procedure bij de Huurcommissie. Daar had Change= minder onderbouwing van de kosten ingediend, dus besloten ze de zaak voor te leggen aan de kantonrechter. De huurders zijn in deze zaak bijgestaan door !WOON en het Emil Blaauw Proceskostenfonds. Tijdens de procedure hebben zowel huurders als verhuurder uitgebreid stukken uitgewisseld. Daarna zijn de belangrijkste meningsverschillen op een zitting ter sprake gekomen. Het oordeel van de rechter is dan ook uitgebreid gemotiveerd en dat geeft een heldere basis voor de afrekening van de kosten, ook voor andere huurders en andere jaren.

Veel minder kosten voor huismeester, beveiliging en internet

De posten die veel lager zijn vastgesteld zijn onder andere installaties, beveiliging, huismeester en levering van het signaal voor internet. In de constructie van Change= treden zij zelf op als internetprovider. Dat soort extra kosten komen niet ten laste van de huurder, die betalen alleen voor de levering van het signaal en dat kan voordelig door de grote schaal. Verder hoeven de huurders ook niet te betalen voor begeleiding van bewoners. Ook het cameratoezicht is niet voor de bewoners. De kosten voor interieur (stoffering) en het inrichten van algemene ruimtes komen een stuk lager uit.

De huurders op het Elizabeth Cady Stantonplein betaalden per maand € 104 aan servicekosten plus € 118 voor diensten. Dat is in totaal € 222 per maand. De afrekening van de energiekosten stond tijdens de procedure niet ter discussie. Van het totale bedrag blijft met het oordeel van de rechter € 42,61 per maand over, plus € 94,27 voor energie. Change= bracht de huurders voor dit ene pand over een jaar  € 1.184.505 in rekening. De rechter meent dat de huurders samen slechts € 304.733 hoeven ter betalen. Elke huurder in deze procedure krijgt zo € 84,59 per maand terug, ofwel ruim € 1000 voor een huurder die er het hele jaar woonde.

Lopende zaken bij de Huurcommissie en afrekening 2021 en 2022

Bij de Huurcommissie lopen nog 1500 zaken over de afrekening van de servicekosten over 2019 en 2020 voor de wooncomplexen van Change= in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West. De verwachting is dat daar nu snel behandeling en uitspraak volgt, in de lijn van het vonnis van de kantonrechter. Vervolgens is het dringende verzoek aan Change= om deze uitkomst voor alle (ex)huurders vast te stellen, ook over 2020 en de jaren daarna. Over de afrekening over 2019 kunnen geen nieuwe zaken meer worden opgestart, over 2020 wel. Uiteraard zullen we de huurders ook helpen met terugkrijgen van hun geld voor de vrijwel identieke afrekeningen voor 2021 en 2022.

Terugbetaling door Change=

Voor de 96 huurders in deze procedure staan de kosten voor 2019 nu vast. De teveel betaalde voorschotten voor dat jaar kunnen teruggevorderd worden. Voor de andere huurders en jaren is dat nog niet zo ver, maar dat moment komt nu wel snel dichterbij.

De uitspraak is hier te lezen.

Meer dan 1000 nieuwe procedures tegen Change=

Artikel delen:

!WOON