Stel de huurder centraal, zeggen Huurderskoepels

23 maart 2023

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) reageert op de nieuwe woonvisie Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. In de missie van de gemeente Amsterdam staan “Voldoende betaalbare en goede woningen in een ongedeelde stad” voorop. De woonvisie is door de FAH besproken met een brede achterban van huurders. Het opgestelde document dient als inzet in de onderhandelingen over de nieuwe prestatieafspraken met de gemeente en de Amsterdamse woningcorporaties.

De FAH geeft in het belang van de 150.000 huurders van corporatiewoningen haar visie op de zeven doelen van de aanpak. Hiermee wil de federatie het toekomstige woningbeleid in Amsterdam positief beïnvloeden. Voor elk doel geeft ze de eigen invulling en overwegingen. De FAH blijft benadrukken: “Volkshuisvesting gaat over mensen en de woning is voor hen een thuis”.

“Volkshuisvesting gaat over mensen en de woning is voor hen een thuis” – Federatie Amsterdamse Huurderskoepels

Hieronder volgen de speerpunten bij de 7 doelen van de woonvisie

Meer woningen

 • Aanpak leegstand en vakantieverhuur
 • Geen verkoop en/of liberalisatie
 • Iedere huurder een eigen huurcontract
 • Prioriteit op het verbeteren van de kwaliteit van het bestaand bezit van de corporaties en het verduurzamen van deze woningen. Dit gaat boven nieuwbouw.

Betaalbaar wonen

 • Behoud van de ongedeelde stad
 • Inkomens afhankelijke huurverhoging is onderdeel van de huursom
 • Huurkorting bij slecht geïsoleerde woningen

Meer woningen voor hen die ze het hardst nodig hebben

 • Introductie van de garantiecategorie voor regulier woningzoekenden
 • Toewijzing via WoningNet zonder urgentie > 50%
 • Geen tijdelijke huurcontracten

Passend wonen

 • Verbeteren en flexibeler omgaan met doorstroomregelingen
 • Woningruil met meenemen eigen huur mogelijk
 • Geen voorwaardelijke huurcontracten
 • Afbakening en definitie van de Amsterdamse “zorgwoning”

Duurzame woningen van goede kwaliteit

 • Opheffen achterstallig onderhoud
 • Isolatiemaatregelen voor alle woningen met bouwjaar voor 1995
 • Aanpak en verduurzaming van alle woningen vanaf label C
 • Schimmelwoningen aanpakken

Betere positie van Amsterdammers

 • Bescherming rechten van huurders
 • Meer transparantie woonruimteverdelingssystemen voor alle woningen
 • Actieve bescherming en terugkeergarantie huurders bij renovatie/ sloop

Leefbare en veerkrachtige wijken

 • Kritisch op verregaande verdichting. Wat kan de wijk nog aan?
 • Sturen op woonkwaliteit door opheffen van achterstallig onderhoud
 • Minimaal 45% sociale huurwoningen per buurt

De reactie van de FAH op de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting kunt u hier downloaden.

Stedelijke Huurdersorganisatie

Artikel delen:

!WOON