Warmtepomp vanaf 2026 niet verplicht voor VvE’s

17 mei 2023

Eind april presenteerde het kabinet een nieuw pakket aan klimaatmaatregelen. Vanaf 2026 gelden verscherpte eisen rondom de ‘efficiënte van verwarmingsinstallaties’. De (hybride) warmtepomp wordt de norm.

De warmtepomp wordt gezien als het aantrekkelijke alternatief voor de traditionele CV-ketel. Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, de grond of het grondwater. Dit wordt omgezet naar warmte in huis. Hiervoor is geen gas nodig, maar elektra. De consumentenbond vergelijk de warmtepomp met een omgekeerde koelkast: ‘in plaats van dat hij warmte afvoert, haalt een warmtepomp juist warmte van buiten naar binnen’.

Uitzonderingen

Voor veel grondgebonden woningen (een traditioneel rijtjeshuis) is een warmtepomp een aantrekkelijk alternatief. De terugverdientijd is doorgaans 7 jaar. Toch zijn er ook veel situaties waarbij een warmtepomp (nog) geen realistische oplossing is. Daarom zijn er een aantal uitzonderingen, waaronder Verenigingen van Eigenaren (VvE), monumenten én woningen waar binnen 10 jaar een collectieve wijkoplossing (zoals een warmtenet) wordt gerealiseerd.

Amsterdam

Een groot deel van de Amsterdamse woningvoorraad maakt onderdeel uit van een VvE. Voor veel Amsterdammers is de warmtepomp vanaf 2026 daarom niet verplicht. Toch kan het, met het oog op de energietransitie, interessant zijn om na te denken over verduurzamen, alternatieve verwarmingsbronnen en de overstap naar aardgasvrij wonen.

De gemeente Amsterdam presenteerde een aantal jaar geleden de ‘transitievisie warmte‘ waarin per buurt is aangegeven welk alternatief voor aardgas het meest geschikt is. Is dat een warmtenet? All electric? Of toch een andere oplossing? Via de online adreszoeker ziet u welke optie de gemeente het meest geschikt vindt voor uw wijk.

Groen MJOP

Voor veel VvE’s is de overstap naar aardgasvrij wonen één voor de (verre) toekomst. Toch kunnen nu alvast stappen gezet worden naar een aardgasvrije stad. Voor de meeste woningeigenaren geldt dat de woning én het pand eerst geïsoleerd en verduurzaamd moet worden. Zijn de gevel, het dak en de kruipruimte al geïsoleerd? Zit er al isolatieglas in de ramen? Is de ventilatie op orde? etc.

Een groen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kan helpen om het pand en uw woning te verduurzamen. Via een groen MJOP spaart u niet alleen voor toekomstig onderhoud, maar ook voor verduurzamen. Planmatig onderhoud én verbeteringen worden dan gelijktijdig uitgevoerd.

VvE’s kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) subsidie aanvragen voor een energieadvies. Eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een groen MJOP. Kijk voor meer informatie op de website van RvO.

Energiebesparen VvE

Artikel delen:

!WOON