Jongerenpanel presenteert Wooncoöperatieplan Het Nest

20 juni 2023

Op 22 mei vond de eindpresentatie plaats van de vierde sprint van het !WOON jongerenpanel over de jongeren wooncoöperatie. !WOON begeleidt sinds 2,5 jaar een jongerenpanel voor jonge mensen met binding met Amsterdam, die graag mee willen denken over wonen in hún stad. Wat moet er anders, en wat kan jij daar zelf aan bijdragen?  In de afgelopen drie sprints hebben jongeren tussen 18 en 35 jaar hun mening kunnen delen met beleidsmakers over woonbeleid in onze stad. De vierde sprint ging over wooncoöperaties.

Van proces naar plan

Tijdens meerdere sessies hebben de panelleden geleerd over verschillende soorten wooncoöperaties, gezamenlijke waarden opgesteld en belangrijke afwegingen gemaakt over community, betaalbaarheid en duurzaamheid. Wat wordt er gedeeld en wat niet? En hoe zorg je ervoor dat de woningen ook voor jongeren blijven? Vervolgens hebben zij met banken, architecten, communitybuilders en leden van reeds bestaande wooncoöperaties gesproken.

Het panel presenteerde hun plan aan een groep van zo’n 14 professionals bestaande uit: gemeenteambtenaren, bankiers, bestuurders en medewerkers van wooncoöperaties. En onthulde zelfs een zelfgemaakte maquette van het ontwerp.

Goed woonalternatief voor jongeren

Er ligt nu een visie, met ideeën over community, duurzaamheid, betaalbaarheid & doorstroom. In overleg met bankmedewerkers is gekeken naar hoe het plan zowel betaalbaar als financieel haalbaar kan blijven.

Tot slot is nagedacht over de modulariteit van het concept: niet alleen de bouw moet modulair zijn; ook het ontwerp. Het concept mikt erop als blauwdruk te dienen voor een makkelijk te kopiëren en aan te passen pakket. Het biedt niet alleen een betaalbaar woonalternatief voor één groep jongeren, maar kan een uitkomst zijn  voor meerdere jongeren met interesse in coöperatief wonen in de toekomst.

Hoe wordt Het Nest een realiteit?

Met dit eerste plan voor Het Nest is de basis gelegd die volstaat om de volgende stap te nemen. Zodra er een kavel beschikbaar komt, bijvoorbeeld via een kaartenbak van een gemeente óf eentje die wordt vrijgegeven door een andere geïnteresseerde partij, kan het volledige concept verder uitgewerkt worden door de groep die er daadwerkelijk gaat wonen.

Een handout met het plan in het kort beschreven is hier te vinden. Bij !WOON is ook een uitgebreider plan op te vragen.

Wil je graag het uitgebreide plan inzien? Zelf een wooncoöperatie starten? Of wil je zelf meedoen aan een sprint van het jongerenpanel?

Neem dan contact op met f.aldershoff@wooninfo.nl of j.buijs@wooninfo.nl

Artikel delen:

!WOON