Lieven de Key moet woningruil toestaan

27 juli 2023

Lieven de Key moet van de rechter medewerking verlenen aan een woningruil. De medische belangen van de huurster wegen zwaarder dan de belangen van de verhuurder die de woning in de vrije sector wilde verhuren.

Huurster Linda Hooft wilde haar woning in de Plantage Weesperbuurt graag ruilen met de woning van een jong gezin uit Egmond. Iedereen ging akkoord, alleen Lieven de Key lag dwars. Het gezin uit Egmond zou te weinig verdienen en de ruilargumenten vonden zij niet zwaarwegend genoeg. Een procedure bij de rechtbank was helaas noodzakelijk.

De rechtbank heeft Linda in het gelijk gesteld en haar gemachtigd om het gezin uit Egmond in haar plaats te stellen als huurders van haar woning. In de praktijk betekent dat dat huurders elkaars huurovereenkomst overnemen. Er ontstaan dus geen nieuwe overeenkomsten, waarmee de huurprijs van de woning ongewijzigd blijft. Een interessant detail is nog dat de kantonrechter mee heeft gewogen dat een verdergaande liberalisering van de woonruimte ook niet past binnen het huidige beleid van de gemeente Amsterdam.

Heel goed nieuws dus. Linda is erg blij met de ondersteuning van stichting !WOON die haar vanaf het begin heeft bijgestaan. Met een garantie van het Emil Blaauw proceskostenfonds kon zij worden doorverwezen naar een ervaren huurrecht advocaat.

Ook Lotte Terwel, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, is blij met de uitspraak: “Ik vind het heel belangrijk dat mensen zo passend mogelijk kunnen wonen. In een buurt waar zij een sociaal netwerk hebben, niet te groot en niet te klein. Veel woningcorporaties werken gelukkig actief mee als mensen een woningruil voorstellen. Ik geloof dat we daarmee ook meer doorstroom kunnen realiseren, en ben blij dat de gemeenteraad hier ook een motie over heeft aangenomen bij het vaststellen van de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting.”

Hopelijk leidt dit vonnis ertoe dat verhuurders in de toekomst zich wat soepeler opstellen bij woningruilverzoeken. Nu de woningmarkt zo vast zit is dit één van de weinige mogelijkheden voor huurders om een meer passende woning te vinden.

De uitspraak is hier te lezen. Zie ook het nieuwsbericht op AT5.

In maart van dit jaar schreven wij al over deze kwestie, die ook het AT5 nieuws haalde.

Woningruil en Indeplaatsstelling

 

Artikel delen:

!WOON