Weer ruim 400 procedures tegen Change=

19 juli 2023

De servicekosten bij Change= zijn te hoog. Dat bevestigden zowel Huurcommissie als kantonrechter in vele zaken. Change= ziet geen reden de kosten aan te passen. Ze gaan in beroep, hoger beroep waar dat eigenlijk niet kan en rekken zo het moment van duidelijkheid. De afrekening over 2021 wilden ze niet aanpassen. Dus ook over dat jaar zijn de huurders nu naar de Huurcommissie gestapt. Inmiddels zijn 421 verzoeken ingediend door de huurders en de teller loopt nog verder op.

De discussie bij Change= loopt al sinds 2017, toen ze in Nieuw-West begonnen met hun concept met een aparte dienstenovereenkomst naast het huurcontract en de gewone servicekosten. Die constructie is door de rechter ongeldig verklaard, het hoger beroep van Change= wacht nog steeds op behandeling door het gerechtshof. Ondertussen heeft Change= alle kosten wel overgeheveld naar de servicekosten, maar die stap is omstreden. Zeker omdat er kosten tussen zitten die niet voor de huurders zijn, of die niet met heldere facturen onderbouwd zijn. Dat leidt zowel bij het pand in Nieuw-West als bij het later opgeleverde pand in Zuidoost tot hoog oplopende discussies.

Huurders wonnen tot op heden alle zaken bij Huurcommissie en kantonrechter

Uitspraken van de Huurcommissie sloegen grote gaten in die afrekening. Begin dit jaar oordeelde de kantonrechter na uitvoerige behandeling van het dossier in een zaak voor 95 huurders uit Zuidoost dat van de in 2019 gevraagde € 162 per maand slechts een kwart overbleef. Bij de Huurcommissie lopen nog circa 1500 procedures over de afrekening 2019 en 2020. Daar komen nu dus de zaken over 2021 bij. Inmiddels is ook de discussie over 2022 opgestart. De afrekening van Change= over dat jaar wijkt amper af van de afrekening in voorgaande jaren, dus een nieuwe stapel procedures lijkt onafwendbaar.

Geen Change= achtige toestanden

Andere verhuurders gaan liever in constructief overleg om  dit soort toestanden te voorkomen. We spraken de afgelopen tijd met grote verhuurders, zoals Rockfield. Zij willen de berekende kosten graag goed afrekenen en transparant maken, lieten ze ons weten. Ze zien het schrikbeeld van Change= met vele boze bewoners, procedures en schade voor de reputatie. Hun administratie was niet ingericht op het afrekenen van alle kosten, terwijl dat wel moet volgens het huurrecht. Dat geldt ook voor ‘membership’: zaken als ‘niet afrekenbare servicekosten’ kent de wetgeving niet. Proefzaken over de afrekening in 2019 en 2020 zijn dan ook door verschillende huurders gewonnen bij de Huurcommissie. Rockfield heeft naar aanleiding hiervan de afrekening voor 2022 geheel vernieuwd en de posten naast het beleidsboek van de Huurcommissie gelegd. Voor 2020 en 2021 levert dat een gedeeltelijke herziening op, waarbij de huurders een beperkt bedrag terugkrijgen. Dat scheelt veel procedures en gedoe.

Wel in gesprek, toch nog procedures

Bij een andere grote verhuurder Greystar, verhuurder van de Our Domain en Our Campus complexen in Amsterdam Zuidoost en Diemen zijn we ook in gesprek. Hier zijn nog een aantal geschilpunten niet opgelost. Huurders hebben daarop ruim 100 procedures opgestart om de geschilpunten te verduidelijken.

Vragen?

Huurders van Change= die nog geen verzoek over 2021 hebben ingediend kunnen dat alsnog doen via de link en uitleg in de speciale nieuwsbrief die ze van !WOON krijgen. Huurders van andere panden in Amsterdam, Haarlem en regio die vragen hebben over de afrekening van servicekosten kunnen contact met ons opnemen voor vrijblijvend en gratis advies en hulp.

Kantonrechter: servicekosten Change= veel te hoog

Artikel delen:

!WOON