Ontmoeting bewonerscommissies in Noord

02 augustus 2023

Bij ‘de Verbroederij’ is op 25 juli een bijeenkomst voor bewonerscommissies uit Noord georganiseerd. Een initiatief van !WOON team Noord om het onderlinge contact tussen de leden van de commissies te versterken en vooral van elkaar te leren.  Gerrit en zijn collega Cleo van !WOON zijn bekende gezichten in Noord, dat recent is versterkt met communitybuilder Moska.

Adviseren en ondersteunen bewonerscommissies

Het team heeft al vele bewonerscommissies (bc’s) geadviseerd bij het opzetten van een bc en ondersteunt bc’s die betrokken zijn bij renovatie- of slooptrajecten. In de dagelijkse praktijk maken zij vaak mee dat bewoners tegen problemen aanlopen die andere commissies ook hebben en die daar soms al wat verder in zijn. Een verhuurder die gebreken van een complex van woningen maar niet oplost, renovatieplannen die niet goed zijn afgestemd op de wensen van bewoners of wat zij belangrijk vinden, of betreffen het plannen die bewoners voor hun leefomgeving hebben gemaakt die maar niet van de grond komen.

Het doet wat met je om eindelijk in een woning te wonen waar de wind niet doorheen waait! – Eva Bollen, oprichter Red Amsterdam Noord

Red Amsterdam Noord

Noord kent een enorme groei; er wordt veel gebouwd en de verkoop van sociale huurwoningen heeft onder andere tot gevolg dat veel groen is verdwenen en de samenstelling van de bewoners is veranderd. Aanleiding voor een aantal bewoners om zich te verenigen in Red Amsterdam Noord (RAN). Een groep actieve bewoners die inmiddels behoorlijk is gegroeid en zich inzet om de leefbaarheid in Noord te verbeteren op de volgende gebieden: wonen, onderwijs, jongeren, participatie en duurzaamheid.

Op de bijeenkomst was RAN speciale gast om hun ervaringen te delen, maar vooral bewonerscommissies op te roepen om zich aan te sluiten. Want samen sta je sterker en kun je meer invloed uitoefenen. De groep voert nu ook gesprekken met de raad en het college en is er zelfs met de burgemeester gesproken. Daarnaast hebben zij contact met alle woningbouwcorporaties in Noord.

Hun advies luidt: “Als er nog geen bc is, zorg dat er één komt, dit gaat veel makkelijker dan je denkt. Laat je niet uit het veld slaan als de communicatie met de verhuurder vastloopt”. Ook in deze trajecten ondersteunt !WOON de groep en geeft bovendien adviezen hoe met de financiën om te gaan.

De avond werd afgesloten met de wens van de bc’s vaker bij elkaar te komen. Een succesvolle bijeenkomst die zeker een vervolg krijgt.

Meer informatie

Heb je als bewonerscommissie vragen of wil je er een oprichten? Neem dan contact met ons op via noord@wooninfo.nl of bel met ons algemeen nummer: 020 5230 130.

Bewonerscommissie bij beheer, renovatie of sloop

Artikel delen:

!WOON