Miljoenenzitting Huurcommissie in 1500 zaken Change=

27 september 2023

“Hopelijk niet tot ziens.” Daarmee sloot de voorzitter van de Huurcommissie de zitting. Inzet: een kleine 1500 verzoeken van bewoners van Change= van twee panden in Amsterdam. Zij willen duidelijkheid over de betaalde kosten over 2019 en 2020. Het teveel betaalde willen ze terug. Eerder oordeelde de kantonrechter al dat voor 95 bewoners € 42 per maand overbleef van de betaalde € 162 per maand. Als dat ook voor deze zaken geldt dan hebben we het hier over circa € 3 miljoen aan mogelijk teveel betaalde servicekosten. Change= zette dan ook alles op alles om de huurders op procedurele gronden niet ontvankelijk te laten verklaren. Over de inhoud wilden ze het niet hebben.

De advocaten en vertegenwoordigers van Change= kwamen met veel bombarie met een kar met 4 grote dozen dossierstukken binnen bij de zitting. “Kijk toch eens wat een omvangrijk dossier, en we hebben dat pas sinds een week in ons bezit. Zo kunnen we de zaak toch niet voorbereiden”, luidde hun klaagzang. Waarop de vertegenwoordiger van de bewoners opmerkte dat ze zelf voor alle zaken per individuele bewoner een uitdraai op papier hebben gevraagd. Dan krijg je dus 1500 identieke verzoeken, 1500 huurcontracten en 1500 servicekostenbrochures die Change= als afrekening hanteert. Allemaal stukken die ze zelf hebben geproduceerd en al in hun bezit hebben.

Gebundelde zaken

De advocaten betoogden ook dat alle individuele zaken afzonderlijk beschouwd en behandeld zouden moeten worden. Huurders zouden niet hebben voldaan aan formele vereisten en het zou niet duidelijk zijn of er bij elke huurder wel een geschil is over de servicekosten.  Daarbij gingen ze voor het gemak even voorbij aan de afspraken en voorgeschiedenis. Partijen wisten van tevoren dat ze een geschil hadden en dat veel huurders een uitspraak wilden over de afrekening servicekosten. Daarom hebben ze met de Huurcommissie een vaststellingsovereenkomst getekend. Het betoog faalde dan ook alleen al op deze door Change= zelf ondertekende vaststellingsovereenkomst. Daarin staat onder andere “Partijen wensen een uitspraak over de servicekosten over het boekjaar 2019 voor het complex …” en “De Huurcommissies ….. zal als onafhankelijke commissie de zaak collectief voegen en één uitspraak doen …” Voor beide panden is voor 2019 en 2020 een dergelijke overeenkomst getekend.

Gebrek aan lerend vermogen?

Dat bracht de voorzitter ertoe om na het horen van de bezwaren over ontvankelijkheid (“genoteerd”) toch over te gaan tot de inhoud. Volgens Change= hebben zij alle stukken van de afrekening aangeleverd, maar heeft de rapporteur van de Huurcommissie daar niet goed naar gekeken. Dat is maar de vraag, want bijzonder in deze kwestie lijkt het gebrek aan lerend vermogen van de verhuurder. Tot op heden zijn ze er niet in geslaagd de kosten te onderbouwen. Niet gespecificeerde facturen van Change= aan Change= met daarbij een sleutel om de kosten per bewoners te berekenen werken niet. Uitgerekend op de dag van de zitting gaf Change= inzage in de boeken voor de afrekening van de servicekosten 2022. Ten opzichte van eerdere jaren is er niets veranderd, dus eerdere uitspraken van Huurcommissie en kantonrechter lijken niet te helpen. Als dat zo blijft gaan alle huurders die hun teveel betaalde geld terug willen straks ook voor 2022 naar de Huurcommissie. Dat is precies waar de voorzitter op doelde in zijn afsluiting.

Reden voor de vertegenwoordiger van de huurders om nog eens nadrukkelijk te wijzen op het beleid van de Huurcommissie voor de veroordeling van de verliezende partij in de kosten van de leges voor de zaak. Het is niet de bedoeling dat partijen elk jaar met dezelfde kwestie bij de Huurcommissie staan. Als er eerder een uitspraak is geweest en dat leidt niet tot verbetering, dan kan de Huurcommissie een flink hoger tarief hanteren.

Hoe nu verder?

Na afloop van de zitting heeft de Huurcommissie Change= nog één keer de kans gegeven hun gegevens op de juiste wijze aan te leveren. Aan de hand daarvan zal de commissie zo snel mogelijk uitspraak doen. “Uitspraak over drie weken”, zei de voorzitter aan het eind van de zitting. Hopelijk lukt dat. Daarna kan Change= ook deze zaken voorleggen aan de kantonrechter. Alleen heeft die dus in feite al uitspraak gedaan over deze zaak, zij het voor 95 huurders in een eerdere identieke procedure. Voor die zaken loopt de invordering van het teveel betaalde geld.

Kijk hier wat de jurist van !WOON over de zitting zegt. Ook Lotte van Huurdersvereniging Change= Nieuw-West en Dennis van Huurdersvereniging Change= Zuidoost vertellen wat ze er van denken.

Kantonrechter: servicekosten Change= veel te hoog

 

Artikel delen:

!WOON